Hvis du gerne vil studere på Folkeuniversitetet efter sommerferien, er det nu, du skal tilmelde dig. I år er der flere spændende kurser i Sorø, hvor undervisningen foregår på Værkerne for enden af Frederiksvej eller på Sorø Kunstmuseum.

 

Thomas Manns Buddenbrooks
Ved Morten Dyssel, formand for Det Danske Thomas Mann Selskab og ekstern lektor, cand.mag., Københavns Universitet

3 ONSDAGE Kl. 16:15 18:00 (23/9/2015-7/10/2015)
Tilmelding.

 

Reformationens århundrede. Del I
Ved fhv. seminarielektor, cand. theol. Henning Nørhøj

20. oktober: Luthers tid og familie. Fra bondesøn til munk
3. november: Luthers kamp for frelsesvished. Kampen mod aflad og de reformatoriske hovedskrifter
17. november: Kampen mod den katolske kirke og det endelige brud. Luthers reformatoriske Hovedtanker
1. december: Dagliglivet i Wittenberg. Luther som prædikant, pædagog og salmedigter. Reformationens kunst
15. december: Reformationens “venstrefløj”. Zwingli og Calvin. Englands reformation

Forelæsningsrækken fortsættes i forårssemesteret 2016.

5 TIRSDAGE Kl. 19:30 21:15 (20/10/2015-15/12/2015)
Tilmelding

 

Judith Hermann: Alice (2009)
Ved mag.art. Frantz Leander Hansen

2 TIRSDAGE Kl. 16:15 18:00 (8/12/2015-15/12/2015)
Tilmelding

 

KUNSTHISTORIE – Store malere og deres teorier – fra renæssancen til Asger Jorn
Ved cand.phil. Pia Høy

10 TORSDAGE Kl. 16:15 18:00 (3/9/2015-19/11/2015)
Tilmelding

 

KUNSTHISTORIE – Kvindelige kunstnere i 100 år
Ved cand.mag. Solveig Lindeskov Andersen

10 TORSDAGE Kl. 18:15 20:00 (10/9/2015-26/11/2015)
Tilmelding