Hørkram Foodservice A/S er udvalgt til at være en del af det Økologiske Erhvervsteam.

Rapporten er nu overgivet til Miljø- & Fødevareminister Esben Lunde Larsen.

“Den handler om, hvordan vi kan styrke og fremme økologien i Danmark, så vi også fremadrettet er en førende nation indenfor økologi”, fortæller Hørkram på Facebook.

I rapporten fra det Økologiske Erhvervsteam hedder det:

“Det økologiske erhvervsteam er nedsat på baggrund af aftale om Fødevare- og landbrugspakke af 22. december 2015 og indgår desuden som en del af regeringsgrundlaget “For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016. Teamets hovedopgave er at udarbejde konkrete visioner og anbefalinger til initiativer, der kan styrke en konkurrencedygtig og markedsdrevet økologisk sektor inden for rammerne af de økologiske principper. Udgangspunktet for arbejdet er desuden, at anbefalingerne både skal være rettet mod erhvervet og komme med forslag til ny politikudvikling, og at de som udgangspunkt ikke må kræve ny offentlig finansiering.”

I rådet sidder 15 repræsentanter fra toppen af dansk erhvervsliv; Netto, Arla, Thise, COOP, Nykredit og mange flere, nu også Vivi Kjersgaard, produktchef i Hørkram Foodservice A/S.

Foto: Hørkram