Århundreder før corona-epidemien var Ludvig Holberg på sporet af årsagen til sygdommen.

For næsten 300 år siden sad Ludvig Holberg på Tersløsegaard og spekulerede over, hvorfor der opstod pest.

”Det synes antageligst, at Pest foraarsages af smaa giftige Insecter udi Luften, hvilke dræbe ved deres giftige sting … Insecterne maa være saa smaae, at de end med Microscopiis ikke kand sees … Sygdommen foraarsaget af saadanne flyvende Arméer kan i hast springe fra et sted til et andet…”

Holberg kom tæt på den videnskabelige forklaring, som kendes i dag. Virus er mikroorganismer, sådan som det – halvandet hundrede år senere!– første gang blev påvist i 1892 af en russisk botaniker. På Holbergs tid kendte man alt for godt til de frygtelige virkninger af de epidemisk smittebårne sygdomme, både i kraft af de overleverede fortællinger om Middelalderens sorte død, de store epidemier i 1650’erne og den selvoplevede pest, der i 1711 dræbte en tredjedel af Københavns befolkning. Man vidste også, at smitten sprang fra menneske til menneske, så det gjaldt om at isolere sig. Holberg overlevede ved at flygte ud af byen og gå i karantæne hos Marie Grubbe på Falster.

Man havde kun tågede idéer om, hvoraf sygdommen opstod og hvordan den kunne kureres. Den almindelige reaktion var derfor ”at overgive sig udi Guds hænder og lade det ankomme på den Guddommelige Forsyn”, beretter Holberg. Selv var han imidlertid drevet af Oplysningstidens trang til viden og forsøgte at finde forklaringer og sammenhænge. Sine overvejelser nedskrev han i 1746 i en betænkning, hvor han blandt andet påpegede, at de giftige insecter antagelig fødes og avles i Kina!

Der var udbrud af pest i Danmark, da Holberg skrev sin betænkning. Den ramte dog ikke mennesker, men kvæg, som ”rent ud bortdøde” hvilket fremkaldte ruinerende tab for landbruget, deriblandt godset Tersløsegaard, som Holberg året forinden havde købt. I sin betænkning om ”Den Regierende Qvæg-syge” sidestiller Holberg årsagen til kvægepidemien med den ”Kiøbenhavnske Menneske-Pest” i 1711, idet han udpeger de famøse små giftige Insekter som smittekilden. Og så anviser han i øvrigt en løsning på problemet: Bønderne kan simpelt hen skifte kvæget ud med får, grise, høns, gæs og ænder.

Tilsvarende kan man ikke, når en epidemi rammer mennesker, udskifte dem med andre væsener. Til gengæld har Holberg formanende ord til det flertal, der undgår sygdommen: ”De skal ikke bilde sig ind, at deres Conservation er ringeste Beviis på deres Meriter og troe, at efterdi de ingen Deel har haft udi den almindelige Skade, har de også ingen Deel haft udi Landets almindelige Synder”!

På grund af coronavirus-epidemien er Holberg Museet lukket – også for gruppebesøg, der ellers normalt kan bestilles hos foreviseren. Vi håber stadig at kunne indlede sæsonen som planlagt med åben kulturnat den 4. juni og første søndagsåbning den 7. juni med opførelse af ”Den Vægelsindede”. Derefter vil museet hele sommeren planmæssigt være åbent lørdage og søndage kl. 12-16, ligesom der er en lang række arrangementer på programmet (se HER). Endvidere kan museumsbesøg til sommer og efterår bestilles hos museets foreviser ved henvendelse til post@tersloesegaard.dk (p.t. ikke på telefon!)

Pressefoto
Del på sociale medier