Den 23. oktober holder Sorø Jobcenter store flyttedag. Formålet med flytningen er at samle tilbuddene til ledige borgere under ét tag. 

Flytningen betyder blandt andet, at der ikke længere skelnes skarpt mellem ledige over og under 30. Fra den 23. oktober er alle borgere på dagpenge og kontanthjælp – uanset alder – tilknyttet Jobcentret i Sorø (Dr. Kaarsbergsvej 5). 

Borgere som modtager sygedagepenge vil fremover være tilknyttet jobcentrets afdeling i Stenlille (Hovedgaden 60).

Den virksomhedsrettede del af jobcentrets aktiviteter forbliver i Stenlille.

Se de nye adresser, åbningstider og telefonnumre på www.soroe.dk/jobcenter.

flytte