Da Sorø kommune for godt en uge siden, fik 3,8 millioner til cykelstien i Tersløse, udtalte Borgmester Gert Jørgensen til Sjællandske , at det ville give Sorø kommune mulighed for at fremrykke byggemodning i Dianalund. SF er uenig med borgmesteren i at statsstøtten til cykelstien Bromme-Tersløse skal bruges til byggemodning.

Det er en god dag for Sorø. Vi har fået 3,8 millioner kroner i statsstøtte til cykelstien mellem  Bromme og Tersløse. Det er en stor overraskelse og gør, at vi skal bruge færre af kommunens egne penge til at etablere cykelstien mellem Bromme og Tersløse.
Formålet med statens cykelstipulje, er at fremme cykelstier over hele landet.

Det er derfor oplagt, at vi bruger, det beløb vi sparer på Bromme-Tersløse til at tage fat på etablering af den næste cykelsti.
Der mangler cykelstier flere steder i kommunen fra nord til syd, lad mig blot nævne fx. Parnasvejen, smedevejen og strækningen mellem Niløse og Dianalund.

Der skal fra SF lyde en anbefaling til byrådet, om at vi udnytter det overraskende tilskud, til at tage springet, og komme i gang med den næste cykelsti i kommunen.

Linda Nielsen
Byrådsmedlem
SF Sorø