PRESSEMEDDELELSE

Borgerne er netparate
Borgerne i Sorø kommune har taget de digitale muligheder til sig. Flere og flere går den digitale vej, når de skal i kontakt med det offentlige.

Flere og flere ser fidusen i at finde svar på deres spørgsmål til kommunen hjemme ved computeren. Efter Sorø Kommunes selvbetjeningsportal straXen.dk gik i luften i 2010, har borgerne virkelig taget den digitale hjælper til sig.

Rigtig mange vælger at finde svar på deres spørgsmål gennem straXen.dk, i stedet for at ringe til Borgerservice. Faktisk er antallet af telefonhenvendelser om generelle spørgsmål faldet med 45 procent, siden straXen gik i luften. Antallet af personlige henvendelser i Borgerservice er i samme periode faldet med 20 procent. Det viser en ny undersøgelse af selvbetjeningsportalen straXen.dk.

Det er helt i tråd med målene for straXen og meget glædeligt, mener borgmester Ivan Hansen.

”Vi oplever en stigende interesse i at betjene sig selv på nettet. Borgerne tænker nettet som en naturlig del af deres kontakt til kommunen. Det er meget glædeligt, for det er ganske givet noget vi vil se mere af i fremtiden,” siger Ivan Hansen.

Ingen netforskrækkelse
En rundspørge blandt de besøgende i kommunens Borgerservicecenter viser at stort set alle borgere har adgang til internettet. Rundspørgen viser også at folk generelt har tillid til at de kan finde de oplysninger de har brug for på nettet.

Det er en væsentlig fremgang i forhold til en tidligere rundspørge fra 2009. Her mente kun to ud af tre at nettet havde hvad de skulle bruge.

Borgerservice- og it-chef i Sorø Kommune, Bodil Thomsen, siger: ”Der har længe været en tendens til at borgerne var ivrige brugere af for eksempel netbank og e-handel, men mere tilbageholdende når det gjaldt kontakten til det offentlige. Nu vinder de digitale løsninger også frem i kontakten med det offentlige. Det er meget positivt.”

”Det har givetvis haft betydning at vi har valgt at satse så massivt på at udbrede kendskabet til straXen hvor man hurtigt og let kan finde svar på en hel masse spørgsmål,” siger Bodil Thomsen og henviser til Sorø Kommunes omfattende kampagne hvor der er blevet reklameret for selvbetjeningsportalen straXen.dk med blandt andet graffiti, klistermærker og biografspots.

FAKTA

Hvad er straXen.dk?

StraXen.dk er Sorø Kommunes selvbetjeningsportal. Her kan man finde svar på rigtig mange af de spørgsmål borgerne typisk stiller til Borgerservice.

Blandt andet kan du melde flytning, skrive dine børn op til pasning, bestille nyt sundhedskort og meget mere.