Af
Sofie Torpegaard og Mogens Schwensen (medlem af Børne- og undervisningsudvalget)
Peter Nygaard og Carsten Petersen (medlem af Kultur- og fritidsudvalget)

Vi ønsker en inspirerende og aktiv hverdag og fritid for unge i Sorø kommune.

Ved seneste budgetaftale ønskede en samlet kommunalbestyrelse, at der skulle rettes en særlig opmærksomhed på fritidsmiljøer for de unge og sammenhængen med Ungdomsskolen og ungdomsklubberne.

Det er en klar målsætning for de konservative i Sorø kommune, at styrke mulighederne for en inspirerende og aktiv hverdag for unge i Sorø kommune.

Det tror vi på, kan gøres endnu bedre.

Derfor vil vi skabe forudsætningerne for en social, dannende og inspirerende fritid for de unge, hvor kreativitet, mod, fordybelse og oplevelser får lov til at foldes ud hos den enkelte.

Vi kan se muligheder i at sikre, at flest mulige midler gives til at børne og ungdomslivet i Sorø og der dermed bruge færre midler på administration.

Derfor ønsker vi at se på mulighederne for at samle fritidstilbud til børn og unge, der giver mere plads til nye initiativer og øge samarbejdet med bl.a. foreninger og kulturliv.

Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra bl.a. Sorø Musiske Skole og Kultur- og Fritidsforvaltningens arbejde med brugere af fritidstilbud, ønsker vi at få vurderet og udarbejdet et grundlag for en ny organisering.

Der er nogle åbenlyse fælles træk mellem Ungdomsklubberne/Ungdomsskole/Musisk skole, og der vil være synergier i samarbejdet og relationen til gavn for de unges fritidsliv.

De Konservative vil derfor række ud til de øvrige partier og stille forslag i kommunalbestyrelsen med målsætningen om at forbedre ungelivet.

Dette vil alt andet lige give mulighed for at reformerer vores nuværende tilbud og skabe et inspirerende fritidsliv for børn og unge i Sorø kommune.

Foto: ABW