egholt2

Egholt
Næstvedvej 78B
4180 Sorø
Tlf. 57 60 83 00
adm@egholt.dk

Et sted midt i verden
Egholt er et miljøterapeutisk bo-, behandlings- og udviklingssted for børn, unge og voksne med psykiske lidelser.

Egholt er en del af Egfond, der blev stiftet i 1988 af Gerda og Axel Andersen, deres søn, Lars Egede Andersen, og svigerdatter, Solveig Horsted Andersen. Lars Egede Andersen er i dag administrativ direktør, og Solveig Horsted Andersen er pædagogisk direktør. Fondens formål er at drive en socialpædagogisk virksomhed rettet mod børn, unge og voksne med sindslidelser. Det gør man blandt andet ved, at Egfond driver et økologisk landbrug.

Som alle bo- og opholdssteder under Serviceloven, føres der offentligt tilsyn med fonden, og det arbejde der udføres på Egholt. I Egholts tilfælde er det Socialtilsyn Øst, der er tilsynsmyndighed.

Niels Jørgen Voetmann, skoleleder og Preben Tønning, afdelingsleder Bo- og Dagtilbud deltager i uddannelsesmesse

Pædagogisk indgang
Der arbejdes i alle Egholts afdelinger ud fra en miljøterapeutisk tilgang, hvor den personlige kontakt og relation mellem brugere og værkstedsleder støtter op om mulighederne for at opnå faglige og menneskelige fremskridt for den enkelte. Hver bruger har derfor sin personlige kontaktperson. Kontaktpersonen skal arbejde med relationer sammen med brugeren og sikre, at der skabes struktur gennem aftaler, samt at det samlede tilbud i forhold til brugeren bliver koordineret.

Som mennesker lærer vi mest om samarbejde, når vi sammen løser opgaver. Vi lærer blandt andet ved at tage ansvar, bidrage med vores ideer, lytte til andres forslag, skabe et overblik og indgå fælles aftaler.

Opholdsstedet Egholt
Egholt Opholdssted blev etableret i 2009, og har i dag plads til syv børn og unge mellem 10. – 18. år. Der er tilknyttet en behandlingsskole til opholdsstedet, som har plads til 12 elever. Opholdsstedet er særligt rettet mod børn og unge med alvorlige udviklings- og personlighedsforstyrrelser, der har haft kontinuerlig kontakt med psykiatrien eller har været på et behandlingshjem. Børn og unge, der i deres adfærd og fremtoning kan være vanskelige at rumme, men som har et udviklingspotentiale, og som for at udvikle sig kræver særlig tilrettelagt kontakt og struktur.

Voksenafdelingen

Egholt Skole
Egholt Skole ligger små 400 meter fra opholdsstedet. Skolen er normeret til 12 elever, så der er plads til fem eksterne elever udover de syv beboere fra opholdsstedet. Undervisnings- og arbejdstilbud aftales individuelt ud fra den enkeltes evner og behov. Skolen arbejder hen mod, at eleverne får mulighed for at gå til eksamen i et eller flere fag til Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolen Udvidede Afgangsprøve. Den daglige skoledag er mandag-torsdag kl. 8.45-14.30 og fredag kl. 8.45-13.00. Skolen har en overenskomst med Sorø Kommune.

Botilbud på Egholt
Egholt botilbud er et behandlings- og botilbud for voksne med sindslidelser som f.eks. skizofreni og personlighedsforstyrrelser. Aldersgruppen er fra 14 år og opefter, ved indskrivning dog under 35 år. Beboerne deltager i værkstedsopgaverne i blandt andet landbruget, i smedeværkstedet, i køkkenet eller på rideværksteder på alle hverdage mellem kl. 8.30 og 14.00, hvor der trænes kundskaber og færdigheder for at opnå et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.

Alle værkstedslederne supplerer deres faglige uddannelse med en sideløbende miljøterapeutisk uddannelse på Egholt Akademi.


sølvpartner