DBI Plastics
Stationsvej 5
4295 Stenlille
Tlf. 57 89 48 00
info@dbiplastics.com

Følg DBI Plastics på LinkedIN

Mod nye standarder
DBI Plastics blev stiftet i 1937 og var dengang en af de første virksomheder i Danmark, som producerede produkter i det dengang moderne materiale, nemlig plastik. I dag er DBI et internationalt firma, som fremstiller sine produkter efter de gældende ISO-standarder (ISO/TS 16949:2009, ISO9001:2008 og ISO 14001:2004).

Virksomheden plastprodukter henvender sig specifikt til kunder, der har behov for optimal beskyttelse af deres produkter. Derfor har DBI Plastics som sit motto: ”Vi beskytter din forretning!”

Kundens produkter må ikke lide overlast eller blive beskadigede i de led og de funktioner, hvor produkterne fremstilles, lagres og benyttes. Begrebet ’beskyttelse’ skal samtidig ses i en større sammenhæng, hvor der fra DBIs side konstant arbejdes på en proaktiv udvikling i samarbejdet med kunder, samarbejdspartnere og forskningsenheder. Dette med det klare sigte at kunne tilbyde kvalitetsprodukter og sammenhørende tjenesteydelser, som udvider den samlede forståelse for produktbeskyttelse og implementering af nye og udvidede standarder.

dbiWin win
DBI Plastics’ mangeårige erfaring giver en avanceret tilgang til udvikling, markedet og den overordnede forståelse for behovet om produktbeskyttelse. Her indtænkes også samfundets behov for, at der i alle faser og i alle produktionsmiljøer drages omsorg for miljøet, tilgængeligheden og genanvendelse.

Det betyder, at DBI Plastics i sine strategier og produktion nøje planlægger i hvor høj grad, der skal regnes med produkternes evne til at beskytte, hvor disse faktorer skal indkalkuleres, og hvordan de skal realiseres.

Ud fra disse betragtninger og beregninger har DBI Plastics udviklet forretningsmodeller, som konstant arbejder ud fra, at en given produktion skal føre mod en win-win situation for alle parter Derigennem sigtes der sammen med virksomhedens kunder mod at skabe fælles visioner om optimering af de planlagte forretningsmål og den vækst for alle parter, der arbejdes frem imod.

dbi2På verdensmarkedet
Da DBI Plastics opererer globalt, har firmaet kontorer i alle verdensdele bortset fra Afrika. DBI Plastics’ medarbejdere er – ud over på hovedsædet i Stenlille – placeret centralt i fem europæiske lande samt i Amerika og Asien.

Overalt, hvor DBI Plastics udfører sit pionerarbejde, sker det med en klar formulering om, at beskyttelse i denne sammenhæng ikke alene har at gøre med at sørge for, at en enhed sikrer, at der ikke sker skade på en anden enhed. Beskyttelse ses i et langt videre perspektiv. Derfor bliver den samlede beskyttelse langt mere optimal, jo tidligere i designfasen, at firmaets eksperter inddrages i planlægningen af et givet produkt.

Det er store målsætninger, der fra DBI Plastics’ side opsættes for at opnå det ønskede facit, nemlig at der ikke må kunne konstateres ubeskyttede enheder i noget produktionsled hos kunden.

Dette ambitiøse mål er kun opnåeligt gennem et konstant udviklingsarbejde i DBI Plastics og ikke mindst det daglige samarbejde med firmaets samarbejdspartnere overalt i verden.


sølvpartner