Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Tak for muligheden for at kommentere en ansøgning om dispensation fra Lokalplan nr. 103, Bolig- og Centerområde ved Feldskovvej/Banevej. Hertil har DN Sorø følgende bemærkninger:

Det fremgår, at ansøger dels ikke ønsker at udføre parkeringspladser med græsarmering, men med fast belægning, ligesom ansøger ikke ønsker ikke at plante træer langs med p-pladserne.

1. I forhold til klimasikring virker det ikke hensigtsmæssigt at tillade fast belægning, som vil medføre, at mere regnvand skal ledes væk via overflade og kloakker. I stort set alle andre sammenhænge lægger man nu vægt på, at der etableres en overflade, der giver mulighed for optagelse af i hvert fald en del af nedbøren.

I lokalplanen kan man læse, at området falder med 5 meter ned mod Skælskørvej. De ændrede nedbørsforhold, som klimakrisen medfører, vil resultere i hyppigere og voldsommere skybrud, hvorfor det vil være af stor betydning, at området kan opsuge store mængder vand.

2. I denne tid er det mere end nogensinde vigtigt, at der plantes træer, både grundet en stor nedgang i biodiversiteten og som led i en fremadrettet binding af CO2 i træveddet. At give dispensation til af fravige kravet om træbeplantning ligger i modstrid med kommunens ønske om at blive en del af DK2020.

Derudover bryder træerne med husenes rette linjer og bidrager med liv til området, og forskning viser, at træer virker afstressende og beroligende på mennesker. Der bør derimod stilles yderligere krav til beplantningen af området, hvor der tænkes i flere funktioner, eks. som rum til afslapning, til sansning, til leg, til dyrkning, som og som klimatiltag.

3. Endelig virker det bedaget og ude af trit med nutidens og Sorø Kommunes klimaansvarlighed og 2030 målsætning, at der ved planlægning af nybyggeri ikke stilles krav om bæredygtige byggematerialer, lavenergibyggeri og andre relevante krav, der kan understøtte den grønne omstilling.

På den baggrund anbefaler DN Sorø, at det ansøgte ikke imødekommes, og at der fremadrettet udarbejdes en mere tidssvarende lokalplan for området.

Del på sociale medier