Flere stier og teltpladser, vildere natur eller badebroer og vinterbadesaunaer? Dit lokale friluftsråd holder årsmøde og her kan du få indflydelse på, hvad der skal ske for at forbedre mulighederne for at dyrke friluftsliv og komme ud i naturen tæt på dig.

Vil du gerne være med til at gøre det endnu bedre at dyrke alle former for friluftsliv i dit nærområde, så kom med, når Friluftsrådet Sydvestsjælland holder årsmøde tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19 – 21.30 på Sorø Kultur & Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø. Her samles friluftsmennesker for at drøfte, hvad der skal ske i de kommende år, som kan gøre det nemmere at komme ud og bruge naturen på Sydvestsjælland.

Friluftsrådet Sydvestsjælland dækker Næstved, Sorø, Slagelse kommuner.

På landsplan er Friluftsrådet en paraply for 88 foreninger og organisationer, der bruger naturen til hver deres aktivitet både på vandet, til lands og i luften. Friluftsrådet inspirerer danskerne til mere friluftsliv og forbedrer muligheder for at komme ud i naturen, deler penge ud til friluftsprojekter og arbejder politisk for at sætte friluftsliv på dagsordenen.

Bliv aktiv og få indflydelse på mulighederne for friluftsliv

I det lokale friluftsråd får du mulighed for at mødes med andre frivillige ildsjæle, der brænder for at give friluftslivet bedre vilkår. Det kan fx være flere stier i dit nærområde, naturformidling og fugletårn i mosen, eller en naturlegeplads med vildere natur på en tom grund i byen.

“Vi håber mange møder op, så vi kan få et godt overblik over, hvad der skal til for at forbedre mulighederne for at komme ud i naturen på Sydvestsjælland. Vi arbejder både for at få indflydelse på frilufts- og naturpolitikken i kommunerne generelt, men også med særlige indsatser som kan være med til at forbedre rammerne og vilkårene for friluftsliv. Adgang til friluftsliv i naturen er ikke noget, der kommer af sig selv, men det bliver sjovere og giver større gennemslagskraft, når vi er mange foreninger, der går sammen om arbejdet,” siger formand for Friluftsrådet Sydvestsjælland Arne Kristensen.

På årsmødet kan du blive klogere på projektet “På sporet af Sydvestsjællands Natur,” som Naturstyrelsen står bag. Der er også valg til bestyrelsen og mulighed for at komme med ideer til temagrupper, som det lokale friluftsråd kan arbejde videre med. Man skal være medlem af en af Friluftsrådets medlemsorganisationer for at stemme eller stille op til bestyrelsen.

Der findes 23 lokale friluftsråd, der til sammen dækker alle landets kommuner. Se mere om Friluftsrådet på www.friluftsraadet.dk

Der bliver serveret et let måltid mad samt vand og kaffe. Tilmelding er nødvendig på sydvest@friluftsraadet.dk senest den 25. marts.

Foto: ABW