PRESSEMEDDELELSE

Erhvervsgruppe med fokus på energi mødes i Sorø
Lokal interesse for at løfte energiudfordringerne i hele Sorø kommune.

Knap 30 lokale rådgivere, håndværkere, forhandlere af solceller m.fl. var mødt op til fyraftensmøde i Ruds Vedby den 10. november 2011. Her blev der bl.a. drøftet barrierer og muligheder for nye samarbejder om energirenovering af boliger.

Flere af deltagerne opfordrede pengeinstitutterne til at tilbyde finansieringsmodeller, som gør det lige så nemt for boligejerne at låne penge til energirenoveringer som til en ny bil.

Det blev også efterlyst, at f.eks. forsyningsselskaberne går med i et samarbejde og tilbyder billige energigennemgange af boliger mod at få kwh-besparelsen ved en efterfølgende energirenovering.

Ca. 20 af deltagerne var interesserede i at deltage i et møde mere.

”Vi inviterer nu til erhvervsmøde nr. 2 med fokus på erfaringerne fra erhvervssamarbejdet i Middelfart og på efteruddannelse som energivejleder samt deltagernes forventninger til et videre samarbejde”, oplyser erhvervskonsulent Anne Holl Hansen fra Energiklyngecenter Sjælland.

”Sorø Kommune er sammen med Energiklyngecenter Sjælland ved at undersøge mulighederne for at arrangere et seminar om energirenoveringer for alle pengeinstitutter i hele Region Sjælland. Det har Energitjenesten gjort med stor succes i Nordjylland”, forklarer leder af Natur og Miljø Peter Dorff Hansen.

Der bliver også taget kontakt til Affald Plus og SEAS-NVE for at undersøge mulighederne for et tilbud om energigennemgange af boliger.

I Næstved Kommune er seks virksomheder gået sammen i et tværfagligt samarbejde, de kalder Energiteam Danmark.

Viden og erfaringer fra energilandsbyer og erhvervssamarbejder formidles på tværs af grupper og kommuner. Læs mere om det regionale projekt om energilandsbyer her www.energiklyngecenter.dk

Tid og sted
Morgenmøde om erhvervssamarbejde, erfaringer, efteruddannelse og forventninger til det videre samarbejde den 6. december 2012, kl. 8-10, lokale 111, Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Tilmelding senest den 2. december 2012 til ahh@energiklyngecenter.dk

Sorø Kultur- og Fritidscenter