Indlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

Medlem af de Konservative, Mads Kruse-Andersen, spørger i Sjællandske om, hvordan vi fra Enhedslisten vil finansiere vores politiske ønsker, når vi nu blandt andet ikke vil spare på børne- og ungeområdet.

Svaret er ganske simpelt – på samme måde som alle andre partier i byrådet. Vi vil bruge kommunens indtægter til at dække de kommunale udgifter. Det er sådan set ikke særligt kompliceret.

Det handler grundlæggende om, hvordan vi vil prioritere den økonomi, der er, samt om vi kan finde steder til at øge indtægterne.

Et par eksempler på finansiering
Enhedslisten har kritiseret, at vi propper for mange børn ind i daginstitutionerne i stedet for at øge kapaciteten, ligesom vi har pointeret, at Holbergskolen har stærkt brug for en grundlæggende renovering. Midlerne vil vi finde ved for eksempel at droppe omfartsvejen. Keine hexerie, blot prioritering.

Enhedslisten har kritiseret, at Sorø Bibliotek i 2019 skal spare 84.000. I stedet kunne vi undlade at sende politikere til Folkemøde på Bornholm for 113.000 kr. (Inden vi ved hvad det reelt kostede). Fra Enhedslisten følger vi ord op med handling, således blev vi hjemme fra Bornholm og tog (for egen regning) rundt for at snakke med borgere i Sorø Kommune i stedet.

Vi kan også undgå fremtidens besparelser på biblioteket og Sorø musiske skole på 108.000 kr. ved enten at blive hjemme fra Folkemødet, eller ved at partierne selv betaler turen, for eksempel ved at bruge de stemmepenge, der kommer fra den offentlige kasse.

Enhedslisten ønsker i videst muligt omfang at undgå, at der optages nye lån. Vi skal føre en økonomi også på langt sigt, og der hænger gælden som en møllesten om kommunens hals. Vi anser det at optage lån for at styrke likviditeten som kortsigtet økonomistyring, der svarer til at tisse i bukserne for at holde varmen. Pengene skal jo betales tilbage, og afdragene er i dag på over 40 mio. kr. om året, som går fra kernevelfærden.

Fra Enhedslisten har vi kritiseret privatiseringer og påpeget, at det oftest er bedst og billigst at beholde opgaverne på kommunale hænder. Et eksempel på det kan ses i rapporten fra Basico til teknik og miljø. Den viser, at der vil være besparelser på mellem 5 og 100 % på at lade ingeniør og arkitekt løse opgaver internt. Yderligere ville hjemtagelser betyde en bedre mulighed for økonomistyring, da kommunens økonomi vil være mindre sårbar overfor de private institutioners takststigninger.

Enhedslisten ønsker heller ikke en likviditet på 75 millioner samtidigt med, at der skæres på kernevelfærden. Vi kan sagtens leve med KLs anbefaling om 60 mio. i kassen og er også villige til at gå længere ned, hvis det betyder, vi kan undgå besparelser.

Til gengæld vil vi gerne finde flere indtægter. Vi ønsker et skift væk fra en dagsorden, hvor alt handler om erhvervslivets behov.

Vi skal alle bidrage til at udvikle vores fælles samfund. I Sorø er det efter Enhedslistens opfattelse tankevækkende, at selskabsskatten udgør 1,19 % af indkomstskatten og 1,11 % af de samlede skatteindtægter. Derfor synes vi, at det er oplagt at genindføre dækningsafgiften. Vi er sikre på, at erhvervslivet også ønsker at bidrage til udviklingen af kommunen.

Det handler altså helt grundlæggende om prioriteringer. Når vi prioriterer, er der altid nogen, der betaler. I øjeblikket er det børnene, de arbejdsløse, pensionisterne og de syge. Men det er grundlæggende et politisk valg. Så det korte svar på spørgsmålet er, at vi vil finde midlerne ved at prioritere anderledes.

Foto: ABW