6 elever fra Sorø Privatskole har kvalificeret sig til landsfinalen i iLcompetition i sproget tysk. En ny kulturkonkurrence i moderne sprog i Danmark for grundskoler og gymnasier. Skolen skal nu vælge 2 elever, der skal repræsentere skolen i finalen d. 6. marts på Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg.

Foto: Sorø Privatskole.

Det skriver Sorø Privatskole til Dit Sorø. 

Sorø Privatskole er gået videre til landsfinalen i International Language Competition, iLcompetition, som er den største sprogkonkurrence i Skandinavien inden for sprogene tysk, fransk, spansk og engelsk med cirka 20.000 deltagere i 2017.

Konkurrencen er ny i Danmark, men den finder allerede sted i Sverige og Spanien, og den kommer også snart til i Tyskland.

I dette års udgave af konkurrencen i Danmark har over 3.000 elever deltaget i kvalifikationsrunden.

Deriblandt 6 elever fra Sorø Privatskole, Sofie Rask Bertelsen fra 9.X, Amalie Mai Munksdorf, Jacob Mathias Christensen og Joakim Hahn Andersen fra 9.Y, Hilde Windfeldt Denninger og Mira Svarre Nielsen fra 9.Z, der alle klarede det så godt, at de kan blive en af de to elever, som skal repræsentere skolen i finalen.

Det vil sige Sorø Privatskole er blandt de seks bedste skoler i sproget tysk, som skolen har valgt at konkurrere i.

“Jeg blev kontaktet af en af skolens talentvejledere, som gjorde mig opmærksom på konkurrencen, fordi hun vidste, vi har nogle dygtige elever på skolens a-hold i tysk. Vi tog derefter onlineprøven, og nu har jeg netop fået invitationen til finalen, så eleverne har god grund til at være stolte af deres præstation.

Konkurrencen er med til at opmuntre eleverne til at læse moderne sprog på højt niveau og på den måde udvikle dybere sprogkundskaber. En anden del af det, som jeg finder interessant, er den kulturelle udveksling af viden og metode indenfor fremmedsprogsundervisningen i Europa,” fortæller Finn Højland-Nielsen, der er tysklærer på Sorø Privatskole.

iLcompetition er arrangeret af ItsLearning, som leverer it-systemer til de danske skoler, og Mundolingue, der laver uddannelsesarrangementer indenfor moderne sprog. I finalen, som finder sted den 6. marts i festsalen på Falkonergårdens Gymnasium i Frederiksberg, bliver eleverne udfordret på deres færdigheder inden for lytteforståelse, ordforråd, grammatik og kulturelt kendskab. Eleverne kæmper om medaljer, en pokal og et stipendium fra Mundolingue på 3.000 kr.

“Sorø Privatskole er en skole med et højt fagligt niveau i alle fag, men de seneste år har vi haft ekstra fokus på vores sprogfag. Eleverne har fået tysk tidligere i skolen, der er kommet mere niveaudeling og vi tilbyder prøver på internationalt niveau efter skolen er blevet Deutsche Sprachdiplomschule.

Vi forsøger også at komme ud af huset og deltage i konkurrencer eller virksomhedsbesøg, selvom det kan være svært er at finde tid både som skole og virksomhed. Erhvervslivet er nemlig en afgørende faktor, når det kommer til at sprede interessen for sproget og kulturen hos de danske skoleelever,” forklarer Nanna Kofoed Øhrgaard, der er skoleleder på Sorø Privatskole.

Sorø Privatskole er, som den eneste grundskole i Skandinavien, en del af det verdensomspændende ”PASCH-Schulen”-netværk, der består af omkring 2.000 forskellige skoler rundt omkring i verden. Skoler som alle er godkendt af det tyske udenrigsskolevæsen til at levere tysksproget undervisning efter internationale standarder.