At arbejde kontinuerligt med dine drømme kan give dig pejlemærker til, hvor du er på vej hen, hvor du kan korrigere dig selv eller hvilke andre muligheder, der ligger i din selvudviklingsproces eller din faglige udvikling.

Drømme har flere funktioner: dine drømme hjælper dig at bearbejde hændelser i dit daglige liv. Det kan både være små og store hændelser, noget du gør/har gjort eller i relation til andre. Men drømme kan også guide dig, når du gerne vil opnå noget i dit liv, men ikke ved hvordan, eller når du skal tage en vanskelig beslutning.

Drømme skaber dialog mellem dit bevidste jeg og det ubevidste. Jf. Jung (C.J. Jung psykiater og psykoanalytiker, 1875-1961) har vi både kontakt til vores personlige ubevidste og det kollektive ubevidste, der ofte taler gennem symboler og arketyper.

Integrativ kunstterapi er baseret på både Jungs psykologi og udviklingspsykologien og Karin van Everdinck, der er indehaver af Everdinck Kunstterapi i Sorø, afholder et drømmekursus fredag d. 27. maj kl. 10-17 på Algade 28a i Roskilde.

På kurset undervises bl.a. i Jungs psykologi, symboler, arketyper og, hvordan du kan arbejde med dine drømme. Der indgår praktiske øvelser i kurset. Pris er 950 kr.

Karin siger: ”At inddrage vores drømme i perioder i vores liv er både spændende og svær, da det kan være svært at forstå drømmenes budskaber. Symbolerne kan ikke blot slås op i en bog, da drømme skal forstås i sammenhænge og over en periode. De handler om drømmerens liv i fortid, nutid eller fremtid. Jeg ser det mere som en mulighed for at gå i dialog med det ubevidste og derigennem få øjnene op for det udviklingspotentiale, der ligger lige for”.

Drømmearbejdet kan ligeledes inddrages i det terapeutiske arbejde med klienter med stress, angst, depression, ubearbejdet sorg, livskriser eller sygdom.

Hvis du har lyst til at vide mere om kurset, drømmearbejde eller kunstterapi, er du velkommen at kontakte Karin på tlf. 24480447, pr. mail everdinck@gmail.com eller læse mere på hjemmesiden www.everdinck.dk