PRESSEMEDDELELSE

Så er der serveret!
Sorø Kommune overdrager per 1. september opgaven med levering af madservice til firmaet Din Private Kok. Det ligger fast efter, at firmaet har vundet et udbud på området.

Det betyder, at borgere i plejecentre og nogle af kommunens botilbud til handicappede fremover vil få leveret mad fra Din Private Kok.

Det er endnu ikke afklaret, hvem der fremover skal lave mad til de borgere, som får mad bragt ud til deres eget hjem. Sorø Kommune samarbejder med Ringsted og Lejre kommuner om udbuddet, og de tre kommuner er endnu ikke helt i mål med at udpege vinderen.

Udvalgsformand Annette Raaschou van der Star, Social og Sundhedsudvalget, er tilfreds med udfaldet:
– Det er meget følsomt at ændre på kosten. Derfor er det meget glædeligt at se, at der er enighed mellem alle parter om leverandørvalget. Repræsentanter for de borgere, der er omfattet af mad-serviceordningen har ved en blindsmagning peget på netop Din Private Kok, og samtidigt fastslår både vores fagpersoner fra plejecentrene samt vores indkøbsfolk, at Din Private Kok har leveret det bedste bud. I den forstand har beslutningen ikke været så svær endda.

Annette Raaschou van der Star anerkender, at der var nogen skepsis rundt omkring på de berørte plejecentre og botilbud, da byrådets beslutning om udbud af kosten blev kendt.

– Beslutningen om udbuddet blev ikke mødt med en storm af begejstring, og det har jeg forståelse for. Det her handler jo både om livskvalitet for borgerne og om jobbet for de ansatte. Men ikke desto mindre er alle gået helhjertet ind i processen for at sikre den bedst mulige madordning fremover. Jeg er meget tilfreds med denne indstilling, som har været afgørende for, at vi har opnået en rigtig god ordning for fremtiden.

I de kommende måneder vil Sorø Kommune i samarbejde med Din Private Kok sikre, at overgangen til den nye leverandør sker så smidigt som muligt.

Din Private Koks overtagelse af leverancerne til plejecentre m.v. indebærer, at virksomheden med virkning fra september overtager de medarbejdere fra Sorø Kommune, der hidtil har været beskæftiget med kostproduktion.


FAKTA:

Byrådet i Sorø Kommune besluttede i efteråret 2010 at gennemføre et udbud af kostproduktionen, således at det fremover vil være op til en ekstern leverandør at levere kost til de borgere, der modtager madservice. Baggrunden for byrådets beslutning var blandt andet, at Sorø Kommunes egne produktionskøkkener er nedslidte. Det ville således kræve betydelige millioninvesteringer, hvis egenproduktionen skulle opretholdes.

Udbuddet er opdelt i to dele:

Delaftale I omhandler leverancer af mad til ældre i eget hjem. Denne del af udbuddet er gennemført i samarbejde mellem Sorø, Ringsted og Lejre kommuner og er endnu ikke afgjort. På dette område gælder den såkaldte fritvalgslovgivning. Det indebærer, at flere leverandører kan godkendes, hvis de kan matche det vindende tilbuds pris og kvalitet. I så fald vil madservicemodtagere i eget hjem frit kunne vælge blandt de godkendte leverandører.

Delaftale II omhandler leverancer af mad til borgere i plejeboliger og enkelte botilbud i Sorø Kommune. Dette deludbud er vundet af Din Private Kok, der er hjemmehørende i Kødbyen i København. Din Private Kok, som er en del af Compass Group Danmark, vil på dette område være eneleverandør i de kommende år.