Fredag den 1. juni 2018 blev Blå Flag hejst ved Frederikskilde Strand som en anerkendelse af at badeforholdene ved Frederikskilde Strand ved Tystrup Sø overholder de strenge krav, som Blå Flag ordningen stiller.

I Sorø Kommune hejses der ligeledes Blå Flag ved Skjolden og Parnas ved Sorø Sø, selve flagene kommer op i løbet af få dage.

Der blev ved hejsningen af flaget holdt tale af naturvejleder Kirsten Blicher Friis, kredsrepræsentant for Friluftsrådet Rolf Lehrmann og formanden for TMU i Sorø Kommune, Jens Nygaard.

“Det glæder mig, at Sorø Kommune har valgt at holde fanen højt, og bruge det Blå Flag til at signalere rent vand, badesikkerhed, og service til strandens gæster hvad enten de er lokale, nationale eller internationale. Blå Flag brandet er stærkt, og kommunens natur- og miljøformidlingsindsatser er med til at levendegøre bæredygtighedstanken i Blå Flag,” udtalte Rolf Lehrmann i den forbindelse.

Nogle kommuner er begyndt at bruge deres eget flag fremfor Blå Flag. Men det mener Rolf Lehrmann ikke er en god løsning:

“Der findes ingen kriterier for flagene, og der er ingen udover kommunen selv, som ved hvilken drift, badesikkerhed og service der findes på de enkelte strande. Der er ingen tredjepart som validerer flagene.”

4a og 4b fra Sorø Borgerskole deltog i flaghejsningen og bagte pandekager over åbent bål og alle nød det gode vejr.

Tak til Rolf Lehrmann for billeder fra arrangementet.

GemGem