Af Dan Kiving, #enmillionstemmer

Kommunens økonomiudvalg besluttede på mødet onsdag i sidste uge i en sag om Ankestyrelsens omgørelsesprocenter, at der ud fra Sorø Kommunes høje tal på Danmarkskortet ikke skal udarbejdes handleplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, og at Ankestyrelsen orienteres om den beslutning. Dette punkt er videresendt til behandling på kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 30. august. 

Omgørelsesprocenterne viser for hver kommune, hvor mange af de sager i 2022, som vi som borgere har klaget over og har sendt til Ankestyrelsen, bliver afvist som ikke korrekt afgjort af kommunen, eller som Styrelsen har sendt retur til kommunen til fornyet behandling.

Vi ville som borgere på kommunalbestyrelsesmødet den 30. august gerne have stillet kommunalbestyrelsen et spørgsmål for at få en detaljeret begrundelse for, hvorfor det blev besluttet ikke at lave handleplaner på baggrund af de meget høje omgørelsesprocenter, som Danmarkskortet vedrørende Sorø Kommune viser. Men efter de gældende regler skal borgmesteren skal have spørgsmålet tilsendt senest 14 dage før den 30., og da udvalget tog beslutningen i onsdags, kan vi ikke spørge politikerne direkte i denne omgang.

Som et eksempel på omgørelsesprocenter kan vi i udvalgets referat læse, at omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet er steget gevaldigt fra alt for høje 50% i 2021 til ekstreme 75% i 2022, så der burde naturligvis udarbejdes handleplaner her og på hele området. Det var således udfordringer i tre af fire kommunale  afgørelser på voksenhandicapområdet , som borgerne var uenige i og derfor sendte til Ankestyrelsen sidste år.

Af hensyn til borgernes retssikkerhed og tryghed – også på det sociale område – bør det naturligvis være en klar målsætning for Sorø Kommune, at omgørelsesprocenterne skal nedbringes drastisk. For, som det rigtigt udtrykkes i sagsfremstillingen, at styrke den juridiske kvalitet.

Eller på almindeligt dansk, så borgerne kan modtage den støtte og hjælp, som de ifølge lovgivningen har brug for og ret til at få.

For at nå dette mål mener vi fra #enmillionstemmer, at Økonomiudvalget har taget en forkert beslutning, og at der naturligvis skal udarbejdes handleplaner, som klart beskriver, hvordan Socialforvaltningen konkret skal arbejde for en langt bedre retssikkerhed for alle kommunes borgere. Eller på “kommunalsk”, at styrke den juridiske kvalitet. Det er der i den grad et stort behov for.

#enmillionstemmer i Sorø vil stå ved Gl. Rådhus i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet onsdag med lydoptageudstyr med det formål at spørge borgere og politikere om, hvordan de synes, at kommunalbestyrelsesmødet gik.