Debatindlæg af Mikael Kienitz

Man kan undre sig over at K:O:V: (partier) i Sorø nu offentligt indrømmer at regnefærdigheden er tilbørlig. Hele grundlaget for Dianalunds omfartsvej er jo i den grad fejlbehæftet. Man tilslutter sig østprojektet, med en falmet glorie. Trafiktællingerne er så mangelfulde at de næppe, hvis man er ved sine fulde fem kan danne grundlag for beslutningen, det nægter jeg naivt at tro.

Det er nu officielt at det ikke er Tersløse der trænger til omfartsvej, men borgerne i Dianalund der vinder 1 minut til motorvejen. Det er stadig de to vejsving i Tersløse som er de mest uheldsfarlige. Tersløse lader man i stikken og postulerer at vest-sydvestløsningen er for dyr og for lang.
Østløsningen bliver ca. 2,4 km. med forlængelse af Per Degnsvej.

Sydvest-vestløsningen bliver ca. 2,1 km. og således 300 meter kortere så kommunens påstand er en fejl.
Ved at tilslutte omfartsvejen til den langt smallere Holbergsvej, der er til gene for beboerne der, risikerer man langt større trafikproblemer der, end ved Sydvest/vest forslagets tilslutning til Per Degnsvej.

Per Degnsvej er mindst 2 meter bredere end Holbergsvej (Holbergsvej har ingen cykelsti kun et fortov), og har cykelstier og fortov i begge sider og er således en langt bedre færdselsåre at tilslutte omfartsvejen til. Der er heller ikke beboelse i umiddelbar nærhed!

Ved sydvest/vest løsningen kan man spare ca. 600 meter cykelsti, idet det kun er trafik der har ærinde i Tersløse der kommer på det vejstykke, så den vil være overflødig. Derudover kan man spare forlængelse af Per Degnsvej, flytning af vandværksboring, udbygning af dige og man undgår at ødelægge bevaringsværdigt kulturmiljø samt at belaste vandværkets indvindingsområde unødigt.
Man får løst trafikproblemerne i Tersløse 100 % i modsætning til kommunens forslag 30%.

Trafikproblemerne foran Holbergsskolen er ikke eksisterende for de bliver gratis løst af sydvest/vestforslaget. Selv i dag er trafikproblemerne til at overse. Kommunens forslag vil sende trafikken ind på Holbergsvej, som er en beboet skolevej der ikke kan håndtere den øgede trafik!!!
Det påstås at flytningen af vandværksboringen kan betales ved besparelse af asfalt, det er ligeså rystende som resten af projektet.

Ingen af K:O:V: politikerne har på noget tidspunkt ytret sig om alle de betændte ulemper som østløsningen medfører eller nedværdiget sig til at tage en fornuftig diskussion om projektet det er ikke optimalt.

Min påstand er stadig at sydvest/vest forslaget er 15 mill. kr. billigere end østforslaget og 100% effektivt.
Der mangler stadig en rentabilitetsberegning af projektet ligesom en fuldgyldig miljøvurdering. Det bliver svært at finde fornuft i med begrundelsen på 1 minut hurtigere til motorvejsudfletningen ved Sorø som det eneste positive ved kommunens forslag.

Det burde ikke være svært at forstå at de folkevalgte skal omgås skattekroner med stor ydmyghed og respekt, i denne sag synes det ikke at være tilfældet.

Kommunen magter heller ikke at foretage opstribning i de farlige vejsving i Tersløse, det giver dagligt farlige trafikale situationer på rute 219 igennem Tersløse.