Af Jørgen Mogensen, Karsholtevej 22, Dianalund. 

Den østlige omfartsvej og Flemming Pade
Flemming Pade mener den østlige omfartsvej ved Tersløse vil skade Tersløsegård, og kalder projektet “hærværk”. Pades proportioner er imidlertid ikke helt på plads her. Der kommer ikke flere biler på den nye vej end på den nuværende.

Tersløsegård.

Den nuværende går 100 meter fra Tersløsegård, uden at det generer ham eller gården. Den nye kommer til at gå små 600 meter fra gården (det han kalder “godt 400 meter”), så hans udgydelser giver ingen mening.

DN er ude på tynd is
Sorøafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening har offentligt kritiseret den østlige omfartsvej ved Tersløse. Formanden siger han er bekymret, for de kulturværdier, der er på Kammergavemark.

Han er altså ikke bekynmret for naturen. Og det er jo godt, for så kan vi alle være rolige.

De kulturværdier, han er bekymret for, er de husmandssteder, der blev oprettet her i begyndelsen af 20’erne. Men så er det underligt, at han først bliver bekymret nu. Der er jo ingen husmandssteder tilbage! Jorden er lagt sammen og drives som almindeligt landbrug.

Formanden bør i stedet glæde sig over, at omfartsavejen ikke kom til at gå syd og vest om Tersløse. Her ville der være noget at bekymre sig om for en naturmand. Her er der vådområder, sjældne dyr og planter. Så kære formand: vær du blot glad og fro.

GemGem