Når de selv skal sige det, siger Sorø Kommune, at grundlaget for erhvervsudviklingen i kommunen er blevet tydeligere og mere målrettet virksomhederne. Dette har bl.a. betydet at:

– Der er blevet væsentligt flere virksomheder i kommunen, der har medarbejdere ansat
– Netværk mellem virksomhederne er blevet styrket
– Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft er øget
– 80 procent af virksomhederne i kommunen har en-to medarbejdere.

Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd har gennem efteråret og vinteren 2014/2015 udsat den nuværende erhvervsudviklingstrategi for et servicetjek, men det formål at få klarlagt hvor langt man er i forbindelse implementering af strategien, og hvor der yderligere skal sættes ind, for at fremme udviklingen. Dette servicetjek er nu så langt, at man ønsker at drøfte det med erhvervslivet i Sorø Kommune.

Læs den nyeste erhvervsstrategi.

erhvervDen nyeste erhvervsstrategi kan alle erhvervsdrivende være med til at diskutere på et netværksmøde den 16. juni 2015 kl. 08.15 til 09.45. Det sker i Energiens Hus, Energivej 3, 4180 Sorø.

Netværksmødet indledes med, at Jørgen Hegner fra Dines Jørgensen A/S i Sorø giver en introduktion til virksomheden.

Tilmeld dig på erhverv@soroe.dk med angivelse af:
Virksomhedsnavn
Deltager
Mail og telefonnr.

Pris: 20 kr.