Opbakningen til Borgmester Gert Jørgensen, som allerede sidste år blev genvalgt som borgmesterkandidat, er stor. De Konservative i Sorø Kommune har på en digital generalforsamling torsdag aften fundet frem til de første 17 opstillede kandidater til efterårets kommunalvalg.

På generalforsamlingen blev det bestemt, hvor kandidaterne skal stå på stemmesedlen. Hos De Konservative er alle kandidater opstillet sideordnet, så det er vælgerne og ikke partiet, der bestemmer, hvem der skal vælges ind i kommunalbestyrelsen for De Konservative.

Vælgerforeningsformand Mogens Schwensen udtaler – ”Vi har igen et meget stærkt kandidathold. Nye kandidater er kommet til, hvor andre ikke genopstiller. Vi glæder os over, at vi har virkelig gode kandidater mange forskellige steder fra i kommunen, fra land – og bysamfund og fra nord til syd til øst og vest”.

På generalforsamlingen blev Valgstyregruppen bemyndiget til at supplere kandidatlisten frem mod valget. Skulle man have interesse i at stille op for Det Konservative Folkeparti i Sorø Kommune, så er man velkommen til at rette henvendelse til Mogens Schwensen tlf. 20824150.

Følgende blev valgt til vælgerforeningens bestyrelse: Formand Mogens Schwensen. Næstformand Johannes Pitzner. Eva Sell, Marianne Vinding, Kristian Egebæk, Vagner Pedersen og Gert Kuhn. Suppleant er Sanne Lessèl Wigh.

Aktivitetsniveauet i Vælgerforeningen har pga. COVD-19 været lidt lavere end sidste år. Generalforsamlingen godkendte regnskabet og glædede sig over, at medlemstallet nu er steget med 21 % siden starten af 2020.

Vi ser derfor med optimisme frem mod kommunalvalget i november og takker for opbakningen blandt borgere og virksomheder i Sorø Kommune.

Den foreløbige Konservative kandidatliste ser sådan ud:

1. Gert Jørgensen
2. Bo Christensen
3. Mogens Schwensen
4. Sofie Ullerup Torpegaard
5. Carsten Petersen
6. Eva Sell
7. Kristian Egebæk Mortensen
8. Janus Tarp
9. Marianne Vinding
10. Martin Belli
11. Jens Jacobsen
12. Gert Kuhn Iversen
13. Peter Nygaard
14. Malene Jauer
15. Søren Sørensen
16. Johannes E Pitzner
17. Jesper Danhøj

Pressefoto
Del på sociale medier