Søndag d. 14. april 2024 er der affaldsindsamling i hele Danmark, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Hvert år samles tusindvis af danskere landet over for at samle affald i naturen, og nu er det ved at være tid igen.

DN Sorø tager initiativ til affaldsindsamling i Sorø by og omegn.

Mød op på Banevej ved Sorø Sø, hvis du vil give din lokale natur en håndsrækning og være med til at holde Sorø Kommune ren. Og tag gerne familien med på en frisk tur, hvor vi belønner børnene med et affaldshelte-diplom.

Vi mødes kl. 9.30-13 ved borde/bænkesættet på Skælskørvej/Banevej ved Sorø Sø. Her får du tildelt en indsamlingsrute, udleveret veste, handsker, sække, mv, så du er rustet til at rydde op i naturen. Hvis du har mulighed for det, må du gerne selv medbringe handsker og indsamlingstænger.

Der vil også være affaldsindsamlinger i andre lokalområder i kommunen, hvor lokalråd, spejdere og foreninger står for indsamlingen. Du kan tjekke, om der er en indsamling i dit lokalområde på www.affaldsindsamlingen.dk

Vi danskere er desværre blandt dem, som laver mest affald pr. indbygger i EU. Noget af affaldet ender i vores natur til gene for mennesker, men især til gene og fare for dyrene, og et problem for miljøet.

DN Sorø håber, at mange har lyst til at bruge et par timer på at fjerne affaldet fra naturen

Kontakt
Linda Nielsen, 29822027, linn@soroe.dk

Formanden, Niels Hilker, samler ind på Nordmarksvej. Foto: Rolf Lehrmann