Carl Andersen er byrådsmedlem (A).

I juli fejres de blå flag ved søerne – har du nogensinde hoppet i vandet i Sorø?
Jeg er og bliver ikke nogen vandhund, så nej – det har jeg ikke, selv om jeg absolut er glad for det gode signal, de blå flag sender! Til gengæld findes der næppe nogen vandresti i Sorø Kommune, jeg ikke har betrådt.

Deltager du i nogle af sommerens festivaller eller markeder?
Jeg har allerede deltaget i nogle – og jeg vil bestemt deltage i flere henover sommeren.

Har du planer om at kigge forbi det kommende Lions Marked (3-4. august)?
Jeg plejer at deltage – det vil jeg også gøre i år.

Skal du se Kandestøberen (Holbergteatret) eller I Ingemannsland (Ruds Vedby Borgspil)?
Jeg har set Kandestøberen – den var forrygende! Jeg vil også se Ingemannsland i Ruds Vedby.

Hvad er efter din mening byens bedste sommeraktivitet?
Den var svær! Vi er heldigvis begunstiget af så mange – og varierende – aktiviteter, at det vil være synd at fremhæve den ene frem for den anden.

Hvad kunne gøre Sorø en mere attraktiv sommerby?
Sorø ER en attraktiv sommerby. Der er måske for få udenfor kommunegrænsen, der ved det, men det arbejdes der på. Gårdmiljøerne kan gøres endnu bedre – sammenhængen i/markedsføringen af kulturtilbudene og de mange aktiviteter kan intensiveres. Jeg synes, at Sorø alt i alt er på rette spor med god kvalitet og autensitet i tilbudene – vi må aldrig forfalde til at “tivolisere” Sorø.

Carl Andersen