Grundlovsdag falder i Sorø samtidig med Klassisk Køredag. Foto: Christian Christensen

Borgmester Gert Jørgensen meddeler, at kommunen nu har modtaget dispensationen til detailsalg i butikker på Grundlovsdag/Klassisk Køredag den 5.juni 2017. Dispensationen skal ligge i de butikker som ønsker at holde åbent.

Erhvervsstyrelsen skriver:

Ansøgning om dispensation til at kunne holde åbent på Grundlovsdag den 5. juni 2017

I mails af 24. januar 2017 har du på vegne af Sorø Kommunes borgmester Gert Jørgensen søgt om dispensation fra lukketidsreglen på Grundlovsdag den 5. juni 2017 for butikkerne i Sorø kommune.

Arrangementet
Ansøgningen begrundes med, at der på Grundlovsdag den 5. juni 2017 afholdes en række arrangementer i forbindelse med arrangementet Klassisk Køredag med temaet biler i film med mere end 10.000 besøgende.

Borgmester Gert Jørgensen har oplyst, at det kommunalt ejede Sorø Museum og den kommunale Sorø Musiske Skole også i år er medarrangør af Klassisk Køredag, derudover samarbejdes der på tværs af kulturinstitutioner, foreninger og øvrige lokale aktører om aktiviteter, der vil skabe en stemningsfuld atmosfære og medvirke til branding af Sorø, som en by med et rigt forenings- og kulturliv.

Dispensationsmulighed
I forbindelse med ændring af § 2, stk. 2 i lov om detailsalg fra butikker mv., blev reglen lempet, således at Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen kan tillade, at lovens bestemmelse om lukketider kan fraviges ved særlige lejligheder. Der skal være tale om arrangementer af officiel karakter.

Det er nu muligt at meddele dispensation i forbindelse med f.eks. lokale festivaller og byfester, forudsat at der foreligger en indstilling fra kommunalbestyrelsen. Derudover er det muligt, at der meddeles dispensation til en årligt tilbagevendende begivenhed.

Erhvervsstyrelsens vurdering
På baggrund af de givne oplysninger, er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at det beskrevne arrangement samlet set opfylder betingelserne for, at der kan gives dispensation efter § 2, stk. 2, i lov om detailsalg fra butikker mv.

Erhvervsstyrelsen giver derfor dispensation til, at butikkerne i Sorø Kommune kan holde åbent på Grundlovsdag den 5. juni 2017.