Den 27. august 2011 arrangerer DN-Sorø en bustur til Fyn. Det sker i anledning af Danmarks Naturfredningsforenings 100-års jubilæum.

Deltagerne mødes ved busterminalen på Rådhusvej kl. 9. Bussen kører til grusgravområdet ved Tarup-Davinde, hvor der er rundvisning og vandreture.

Medbragt mad og drikke nydes i Herregårdsstalden på Sanderumgård, og Susanne Vind viser rundt i den restaurerede herregårdshave.

Turen slutter med kaffe og kage, inden bussen er tilbage i Sorø kl. 17.30.

Tilmelding til Jørgen Birkedal på tlf. 57 83 28 03 senest 8. august.

Pris: 400 kr.


Sanderumgård på Fyn