Af Bo Mouritzen, Enhedslisten i Sorø.

Så blev der indgået et budgetforlig på Rådhuset i Sorø. Det skete i fuld fordragelighed mellem kommunens borgerlige partier (C, V, NB, BH, Radikale og DF). Der med stolthed fortæller, det er et budget i økonomisk balance. Og det sidste er værd at notere sig. Det ord, der skal lægges vægt på, er økonomisk balance. Hvilket reelt er en del af det at lave et kommunalt budget.

Bo Mouritzen

Det viser, at de blå partier alene fokuserer på den økonomiske bundlinje og ikke på de mennesker, der skal leve med konsekvenserne af budgetforligene.

Et eksempel på det er skoleområdet i Sorø Kommune. På et vælgermøde var selv borgmesteren enig i, at de kommunale skoler i Sorø på almenområdet har et budget på 80% af niveauet i andre kommuner.

Yderligere bruger Sorø Kommune på landsplan 9. mindst på Folkeskoleområdet pr. elev. Kommunen bruger i henhold til de kommunale nøgletal ca. 13% mindre pr. elev end landsgennemsnittet. Det er et massivt politisk svigt af kommunens børn og unge. At nå så positivt et resultat forudsætter dog, at man alene ser på 2017 tal.

Yderligere har de blå partier måtte erkende, at deres økonomistyring sejler. Nu skal der hentes hjælp udefra for at finde ud af, hvorfor Sorø Kommune bruger 20% af den økonomi, der er afsat til Folkeskoleområdet på specialområdet.

I mellemtiden så lappes budgettet ved at tage fra skolernes opsparede midler for at dække underskuddet. Med et sprogligt kunstgreb beskrives det, som om specialområdet får tilført flere midler, mens der reelt blot omposteres simpelthen indenfor skoleområdet. Det er samtidigt et eksempel på, at de politiske flertal med åbne øjne vælger yderligere at undergrave den kommunale almenundervisning.

På fritidsområdet er den også gal. 64 % af pædagogerne i fra klubber og SFO’er fortæller, at de mangler tid til at være nærværende overfor børnene. Det er absolut i den høje ende på Sjælland.

Og institutionsområdets fysiske rammer ses der helt bort fra i budgetforliget. Holbergskolens forældrebestyrelse kunne fortælle, at der løber vand gennem taget og skolen er voldsomt nedslidt.

I forliget står der, at Frederiksberg skole er færdig. Men sandheden er nok, at var den nye Frederiksberg skole en bil, så var den ikke sluppet igennem en synstest. Derudover er skolen bygget som to-spors, selv om befolkningsgrundlaget forudsætter, at der minimum skal være tre spor på skolen. Konsekvensen er ringe skolevilkår for børn og ansatte. Og der kunne suppleres med mange flere eksempler.

Så det er muligt, at det er lykkedes at få tallene på bundlinjen til at hænge sammen, men som skoleeksemplet viser, så er forudsætter det, at man helt undlader at se på mellemregningerne. Det er grunden til, at Enhedslisten i Sorø har valgt at stå udenfor budget 2018. Det hænger kun sammen på papir, ikke i forhold til mennesker.