Af Henrik Kjølby, Rolf Clausen, Jens Nygaard og Kasper Nygaard
Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Venstre

I Venstre er vi stolte over, at vi med budget 2022 igen kan afsætte flere midler til handicapområdet. Senest har Venstre lyttet til borgernes ønske om at få en koordinator inden for hjerneskadeområdet.

Venstre har i forbindelse med det nyligt overståede budgetforhandlinger, fået afsat 2 årsværk til en hjerneskadekoordinator, som skal være en del af det tværfaglige team på området. Hjerneskadekoordinatorfunktionen skal evalueres hvert år i social & sundhedsudvalget.

Vi i Venstre kan kun håbe på at, vi har ramt plet efter at have lyttet til borgenes ønske, og håber på at den ordning kan forsætte i fremtiden.

Venstre har derudover været med til at afsætte 250.000 kr. yderligere, der skal bruges på, at få realiseret flere handicapvenlige tiltag på anlægsområdet, øremærket til tilgængelighedsopgaver i kommunen.

Det kunne eksempelvis være, en mere handicapvenlig adgang til badebroen på Skjolden.
Badebroen skal, i henhold til budgetaftale 2022, renoveres i løbet af 2022.

Det vil være naturligt i forbindelse med denne renovering, at se på både adgangsforholdene til selve badebroen for mennesker med handicap, men også se på løsninger, der vil gøre det muligt for folk med handicap, at komme i vandet fra badebroen på Skjolden, på lige fod med andre borgere.