Budgetforslag uden indbyggede sparekrav baner vej for spændende politiske forhandlinger om næste års budget.

Fredag den 26. august indledte Sorø Kommunes Byråd de årlige budgetforhandlinger, til alles glæde med et noget mere positivt afsæt end de seneste mange år. Det tekniske budgetforslag, som er udarbejdet af administrationen og danner grundlag for de politiske budgetforhandlinger, fremviser et budget i balance og stiller ikke krav om nye besparelser i 2017. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Borgmester Gert Jørgensen siger:
– Det tekniske budgetforslag er et godt udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger. Det er meget positivt, at vi i år ikke skal ud at finde en masse besparelser, men kan fokusere på at drøfte, hvad vi politisk vil prioritere i de kommende år. For det står klart, at hvis vi vil investere i udvikling, så kræver det fortsat nogle fravalg andre steder, sådan er vilkårene. Men det er meget positivt, at vi ikke er bundet op på en bunden spareopgave fra starten.

– Når vi står med et så gunstigt udgangspunkt i år, så skyldes det naturligvis den store indsats der blev gjort af byrådet og kommunens medarbejdere i december 2015 og foråret 2016 for at tilpasse serviceniveauet og sikre en bæredygtig økonomi, understreger borgmesteren.

Helt frit for besparelser er budgetforslaget dog ikke. I årets økonomiaftale mellem regeringen og landets kommuner indgår et såkaldt ”moderniserings- og effektiviseringsprogram”, som fra 2018 skal medføre besparelser på i alt 1 mia. kroner i landets kommuner. Sorø Kommunes andel er på 2,5 mio. kroner om året. Disse penge skal spares fra 2018 og frem, men det er forventningen at besparelsen kan opnås gennem de regelforenklingstiltag, som regeringen og KL vil vedtage senere på året – og dermed ikke vil gå ud over den kommunale service.

Fakta om budgetprocessen 2017
– Teknisk budgetforslag i balance sendes i høring frem til den 19. september 2016.
– Budgetforhandlingerne starter den 26. august med henblik på en godkendelse af et budget for 2017 den 12. oktober.
– Fra 2018 og frem indregnes regeringens og KL’s moderniserings- og effektiviseringsprogram med 2,5 mio. kroner årligt.
– Byrådets likviditetsmålet på med en gennemsnitlig likviditet på 75 mio. kr. er opnået og giver endda mulighed for at bruge ca. 50 mio. kr. i hele budgetperioden.
– Budgetmaterialet kan ses på http://soroe.dk/om-kommunen/budgetforslag-2017