Kommunalbestyrelsen har fået præsenteret det tekniske budgetforslag for 2022-2025 for Sorø Kommune. Økonomiudvalget har efterfølgende godkendt at sende det tekniske budgetforslag i to ugers høring. Det er startskuddet til, at de politiske forhandlinger om en egentlig budgetaftale indledes.

Budgetforslaget tager afsæt i Sorø Kommunes Kodeks for det gode budgetarbejde vedtaget i januar 2021, som definerer de mål, som det tekniske budget skal leve op til: Fortsat overskud på driften, en robust likviditet og overholdelse af servicerammen. Det tekniske budgetforslag er i balance og lever op til målsætningerne i det vedtagne kodeks.

Materialet til det tekniske budgetforslag kan findes på Sorø Kommunes hjemmeside: https://soroe.dk/om-kommunen/oekonomi/budget-2022

Frist for at indsende høringssvar til budgettet er d. 15. september kl. 8.00. Høringssvar sendes til budgethoeringssvar@soroe.dk.

Indkomne høringssvar bliver oversendt til Kommunalbestyrelsen og offentliggjort på Sorø Kommunes hjemmeside.

Foto: SDL