PRESSEMEDDELELSE

Kom til Borgermøde om Ældrepolitik den 9. juni
Vær med til at debattere fremtidens ældresektor og ældrepolitikken i Sorø Kommune og hør om velfærdsteknologi i ældresektoren og det gode samarbejde mellem det offentlige og den frivillige sektor.

Borgermødet finder sted den 9. juni 2011 kl. 13.00 – 17.00 på Ankerhus, i Multisalen, B 003, Slagelsevej 70 – 74, 4180 Sorø.

Sorø Kommune udarbejder i år en Ældrepolitik for kommunen og vil gerne høre borgernes input til politikken – Kom og giv din mening til kende!

Hvordan kan borgere og deres pårørende bedst inddrages i de beslutninger, der vedrører deres hverdag? Hvordan kan flere få og bevare en aktiv livsstil, når de bliver ældre? Hvordan bevares værdigheden, når man bliver afhængig af hjælp? Hvordan sikrer vi balancen mellem velfærdsteknologi og ”de varme hænder”?

Det er nogle af de spørgsmål kommunen vil høre borgernes mening om.

Sorø Kommune har herudover inviteret to oplægsholdere:

Jacob Skjødt Nielsen fra Teknologirådet vil fortælle om velfærdsteknologi og hvilken betydning velfærdsteknologi kan have for borgerne? De ældre selv, deres pårørende, for medarbejderne på ældreområdet og for lokalsamfundet.

Birthe Funk, Formand for Frivillig Center Lolland, vil fortælle om hvordan det frivillige sociale arbejde bedst kan bidrage til og støtte den kommunale indsats på ældreområdet og give et bud på det gode samarbejde på ældreområdet mellem kommunen og frivillige sociale foreninger.

Efter de to oplæg er seks temaer sat på dagsordenen til en rundbordsdebat, hvor repræsentanter for Sorø Kommune, Ældrerådet og andre foreninger vil drøfte de seks temaer med borgerne og høre borgernes mening og forslag til hvordan kommunen bedst muligt kan løse opgaverne. De seks temaer er:

1. Demensområdet – et særligt opmærksomhedsområde

2. Sundhedsfremme og forebyggelse, herunder vedligeholdelse af egne færdigheder

3. Velfærdsteknologi

4. Frivillighed og inddragelse

5. Borgerinddragelse og kommunikation

6. Omsorg og værdighed

“Når Sorø Kommune udarbejder en Ældrepolitik er det vigtigt, at vi får en politik som kommer de mennesker ved, som det handler om. De ældre, deres pårørende, de kommende ældre og kommunens ansatte skal føle, at det er en politik, som handler om deres hverdag. Og det skal være en politik med en vision og værdier som vi politikere kan stå inde for og som har opbakning fra Ældrerådet, Ældresagen og foreningerne på ældreområdet,” siger Annette Raaschou van der Star, formand for Social og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune.

”Vi har derfor inviteret repræsentanter fra alle parter til at medvirke ved rundbordsamtalerne sammen med borgerne den 9. juni, så vi får en god og bred debat om ældrepolitikken fra start af. Jeg håber, at rigtig mange borgere vil benytte lejligheden til at deltage i Borgermødet, så vi kan få en masse gode input til Sorø Kommunes Ældrepolitik,” udtaler Annette Raaschou van der Star.

Sorø Kommune byder på kaffe, frugt og kage i løbet af eftermiddagen.

Tilmelding er ikke nødvendig.


Ankerhus