4-6_klasse_Soroe_Privatskole_Faelles_intro_af_Red_Barnet_Alexander_van_Deurs_Boernerettighedsdagen_2_foto_Morten_Bay_KnudsenBørnerettighedsdagen, fredag den 20. november, er en vigtig dag. Den er udpeget af FN som dagen, hvor vi internationalt fejrer at børn har deres helt egne rettigheder, som er skrevet ned i FN’s Børnekonvention. Sorø Privatskole giver eleverne mulighed for at lære deres rettigheder at kende ved at holde en festlig og lærerig dag, når skolen fejrer børnerettighedsdagen sammen med Red Barnet.

Hvert år er der et aktuelt tema for børnerettighedsdagen. I år er der fokus på de nye verdensmål, som handler om at afskaffe ekstrem fattigdom og sikre en bæredygtig udvikling inden 2030. Eleverne skal helt konkret høre om målene, og så skal de diskutere hvilken verden, de gerne vil overtage, når de bliver voksne.

”Red Barnet tilbyder forskellige materialer, der kan være med til at klæde børn og unge på til at forstå, hvilke rettigheder de har, og ikke mindst hvordan de kan bruge dem i hverdagen. Men det er op til hver klasse selv at bestemme, hvordan de sætter fokus på børnerettighederne. Det giver en høj grad af frihed for lærere og elever på dagen,” udtaler Sune Leibrandt, lærer og Red Barnet kontakt på Sorø Privatskole.

Sorø Privatskole er Red Barnet Ambassadørskole. Det vil sige at skolen lever op til skolernes allervigtigste formål: At skabe vidende, bevidste, trygge, demokratiske og deltagende elever. Når skolen sætter børns rettigheder på skoleskemaet, sætter de værdier som ligeværd, rummelighed, respekt og medindflydelse i centrum.

“Som Red Barnet Ambassadørskole laver vi et vigtigt pionerarbejde. Desværre kender mange børn i Danmark ikke deres rettigheder. Vores elever kommer ikke bare til at skille sig positivt ud fra andre børn i Danmark, fordi de lærer deres rettigheder at kende. Der er også en god chance for, at de bliver bedre til at passe på sig selv og andre og sige fra over for mobning, overgreb og diskrimination,” forklarer Casper Madsen, skoleleder på Sorø Privatskole.

4-6_klasse_Soroe_Privatskole_Faelles_intro_af_Red_Barnet_Alexander_van_Deurs_Boernerettighedsdagen_5_foto_Morten_Bay_KnudsenSorø Privatskole sender som Red Barnet ambassadørskole et stærkt signal til elever, forældre og det omgivende samfund om, at skolen har taget stilling og valgt en helt særlig profil, der sætter børns rettigheder i centrum.

Arbejdet med børns rettigheder, samt børns livsvilkår i Danmark og resten af verden, er i tråd med værdierne i Folkeskolelovens § 1, stk. 3 og mange af de faglige krav i de nationale mål for, hvad eleverne skal lære i skolen. På den måde indgår det også som en del af den øvrige undervisning året rundt.

I september vedtog alle verdens lande i FN 17 nye mål, som sigter mod at udrydde ekstrem fattigdom og sikre bæredygtig udvikling inden 2030. Mange af de nye verdensmål er afgørende for opfyldelse af de rettigheder, som børn har ifølge FN’s Børnekonvention. Verdensmålene vil gælde for alle lande i verden. Danmark skal derfor også være med til at sikre, at vi når de 17 verdensmål.