Indlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

Det blå flertal i Børne- og undervisningsudvalget skriver, at de ønsker at lukke Supercenter Holbergskolen af pædagogiske og ikke økonomiske årsager. Det er til enhver tid anerkendelsesværdigt, at det politiske udvalg tager udgangspunkt i børnenes tarv.

Men nedlæggelsen af Holbergskolens specialcenter handler efter Enhedslistens opfattelse også om, at finansieringen af specialområdet giver et automatisk minus, hvilket rammer blandt andet Holbergskolen, hvor den enkelte elev koster mere, end der er finansieret. I praksis koster det således Holbergskolen 900.000 kr. pr. år at have specialcenteret på skolen.

Problemet er naturligvis, at det sandsynligvis ikke bliver billigere ved at lukke Holbergskolen. Det kan kun ske ved at reducere de samlede udgifter, og den økonomiske differentiering er kun mulig, hvis supercenteret på Holbergskolen nedlægges. Dermed kan nogle børn overføres til specialtilbud, men det efterlader den risiko, at den økonomiske balance skabes ved langsomt at inkludere andre børn i normalområdet eller ved at bevare børn med specielle behov i distriktsklassen lidt længere.

En anden konsekvens er, at hvis der er en, der skal i et dyrere specialtilbud, er der tilsvarende flere, der skal i et billigere tilbud.

Fra Enhedslisten har vi fuld forståelse for, at Holbergskolens bestyrelse og MED udvalg ikke ønsker at bruge almenområdets midler til at dække et underskud på supercenteret, ligesom vi til fulde forstår de pædagogiske overvejelser, der ligger i, at det kan være vanskeligt at have et skoletilbud, som Supercenteret på Holbergskolen.

Hvis barnet skal være i centrum, handler det om helhedstænkning. Der skal bl.a. arbejdes med konsekvensen af at nedlægge et lokalt tilbud, og at der er nogle børn, der kan blive sendt på en meget lang transport. Det kan føre til social isolation, ligesom der bliver et behov for at tale om behandlingsindsatsen, der også omfatter transporttiden. Alternativt er der blot tale om opbevaring, hvor chaufføren står for at passe børn.

En afledt konsekvens er den indbyggede privatisering. Børnene flyttes fra et kommunalt tilbud til private udbydere. Det gør ikke nødvendigvis tilbuddet billigere – tværtimod gør det styringen af den kommunale økonomi vanskeligere. Byrådet har flere gange behandlet den problematik, at der laves takstændringer, der medfører økonomiske problematikker i den samlede økonomi med afledte nedskæringer til følge.

Når der stilles spørgsmålstegn ved medarbejdernes kompetencer, bør det noteres, at skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune ikke bruger de afsatte kompetencemidler. Årsagen er, at der ikke er afsat særskilte midler til dækning af udgifter til vikarer for skolerne i forbindelse med medarbejdernes kompetenceudvikling.

Det samme gælder ved planlagt fravær, sjette ferieuge, sygdom og barsel. I alle tilfælde skal vikardækningen finansieres indenfor den enkelte skole eller institutions øvrige ramme. Til gengæld vil Sorø Kommune fremover komme til at betale til at udvikle kompetencerne hos personalet på private institutioner.

På det seneste BUU møde søgte Enhedslisten opbakning til et forslag om at skabe en anden konstruktion i stedet for en lukning. Det synes vi, at vi skylder børnene og familierne. Det er jo ikke Holbergskolens børn, men Sorø Kommunes børn og dermed vores fælles ansvar.

Bo Mouritzen