Lige inden byrådsmødet om budgettet den 1. oktober, blev der meldt ud i pressen, at blå blok (B, C, V, O og Å) ville droppe store besparelser på børneområdet. Baggrunden var en kombination af forældredemonstrationer og tilførte udligningsmidler. Men reelt er der blot tale om talgymnastik, skriver Enhedslistens Bo Mourtizen i dette debatindlæg.

Bo Mouritzen fortsætter: For det første bruges midlerne kun til at udsætte besparelserne på børneområdet i budgettet. For det andet gennemførtes der på samme møde større besparelser på daginstitutionsområdet under punktet ”merforbrug på demografimidler”. Beslutningen betyder, at i 2019 financierer daginstitutionsområdet 2.179.000 kr. inden for eget budget. Det betyder, at det kommunale dagtilbud er blevet pålagt en skjult besparelse, der vil række ind i 2019, da området på grund af de manglende demografimidler ikke får ressourcer for alle de børn, der er blevet passet.

Det suppleres af, at der er indført ansættelses- og indkøbsstop på daginstitutionsområdet, så der allerede er en overbelægningen på alle vuggestuerne, hvilket har store omkostninger for børnene.

Det klinger hult, når blå blok taler om at ”Der er lagt vægt på at videreføre et højt serviceniveau”. Daginstitutionsområdet har ikke et højt serviceniveau – Tværtimod! Sorø Kommune ligger i forhold til nettoudgifterne på dagtilbudsområdet for 0-13-årige ALLERSIDST blandt kommunerne i Danmark, og kommunen har siden 2010 haft et fald på 18,7 %, hvor kommunerne i Danmark ellers har fastholdt udgiftsniveauet. For eksempel bruger vores nabokommune Ringsted ca. 20 % mere pr. barn.

Enhedslisten er modstander af, at de mindste skuldre skal bære de tungeste byrder. Det er urimeligt, at det endnu engang er daginstitutionsområdet der skal lægge for.

Med venlig hilsen
Bo Mouritzen
Byrådsmedlem
Enhedslisten i Sorø