foto 2Lørdag den 7. juni var dagen for hejsning af Blå Flag på Frederikskilde strand, og badesæsonen er officielt aktuel. At vejret er så godt, og gæster bader i baggrunden, mens flaget hejses er alletiders start på sæsonen.

Daglig leder på Kongskilde Friluftsgård Rene de la Cruz glæder sig over, at det er Kongskilde Friluftsgård, der af Sorø Kommune har fået opgaven at lave blå flag arrangementer. “Vi har ressourcerne til at løfte opgaven og dermed sikre at alle arrangementerne har indhold og karakter, samt at de er lavet netop til alle aldersgrupper”, siger de la Cruz.

Alle arrangementerne kan ses på Kongskilde Friluftsgårds hjemmeside www.kongskildefriluftsgaard.com, på strandenes informationstavler eller her. Husk det er gratis at deltage i arrangementerne.

Friluftsrådet står bag de blå flag, og i Sorø kan vi glæde os over ikke mindre end 2 blå flag ud af 250 på landsplan (det andet er på Skjolden). Blå flag er en international miljømærkningsordning, som pt. bruges i 48 lande, og i 2014 bliver det blå flag hejst på 4021 strande rundt omkring i verden.

“Som daglig leder af en forretning som Kongskilde Friluftsgård kan jeg kun glæde mig over, at vi har blå flag både på Frederikskilde Strand og Skjolden i Sorø”, siger Rene de la Cruz. “Blå flag er en kvalitetsstempling, og strandturismen er ligesom alt andet turisme en vigtig indtægtskilde for Danmark, herunder naturligvis Sorø.”
foto 3

Den igangværende debat omkring hunde og blå flag strande er startet, fordi WHO har indført hundebadningsforbud på blå flag strande, da man vil sikre rent badevand og undgå e.coli bakterier. Men helt sort er det ikke for hundeejernes bademuligheder, da hunde gerne må bade medstrøms og lidt væk fra de blå flag strande – og ellers kan man jo vælge en af de andre 787 badestrande der ikke har blåt flag. Reglen er opsat for din sikkerheds skyld, og miljøkontrollen kan forlange blåt flag nedtaget hvis der konstateres for mange e.coli bakterier i vandet.

På billederne ser vi fra Friluftsrådets Jørgen E. Petersen tale om udviklingen og vigtigheden af de blå flag, herunder de nye tiltag som blå flag app’en.

Formand for Teknik & Miljø-udvalget, Jens Nygaard, modtog blåt flag af Jørgen E. Petersen på Sorø Kommunes vegne, takkede ydmygt for denne gestus og glæder sig over, at Sorø Kommune kan være aktiv medspiller i en stor organisation som blå flag.

Kongskilde Friluftsgård var efter hejsning af flag vært for grillpølser og lidt koldt til ganen. Der blev snakket og hygget i det dejlige vejr på Frederikskilde Strand.

foto 1