I Sorø Kommune har man besluttet at give medarbejderne i rengøringen tilbuddet om at tage en 1-årig uddannelse. Ved gennemførelse af uddannelsen vil rengøringsassistenterne blive opkvalificerede til rengøringsteknikere og dermed få papir på deres faglighed.

Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.

I kommunen er der ansat 70 rengøringsassistenter, som alle har udtrykt ønske om at komme igennem uddannelsen. Den første medarbejder færdiggjorde uddannelsen den 19. februar 2018.

”Det glæder mig at se, at der i rengøringsstaben er så stor interesse for at tage uddannelsen. Vi tror på, at et fagligt løft vil kunne styrke arbejdsglæden og miljøet i rengøringen.

Uddannelsen vil bl.a. give medarbejderne en større viden om rengøringen og styrke deres sprog omkring deres faglighed. Personalet vil dermed blive bedre udrustet til at indgå i faglig dialog med brugerne af de kommunale bygninger omkring rengøringen, som ofte bliver drøftet i forhold til hygiejne.

Samtidig vil vi gerne i Sorø Kommune kunne give vores medarbejdere de bedste forudsætninger i et samfund, hvor der i dag i stigende grad efterspørges faglært arbejdskraft,” siger Jens Nygaard, formand for Teknik og Miljøudvalget i Sorø Kommune.

Når medarbejderne er på uddannelse, vil deres opgaver blive løst af vikarer. Så brugerne af de kommunale bygninger vil fortsat opleve rengøring af høj kvalitet, mens de faste medarbejdere er på uddannelse.

Sorø Kommune modtog 160 ansøgninger til vikarstillingerne, hvilket viser, at Sorø Kommune ikke har problemer med at rekruttere nye medarbejdere til rengøringen.

”Vi mener, at der er et arbejdsmiljø i rengøringen og generelt i Sorø Kommune, som man gerne vil være en del af. Kollegaerne er stolte af deres arbejde og det vil de gerne fortælle til andre,” siger Hanne Tidemand, leder af Bygninger Syd i Sorø Kommune.