Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø. 

I øjeblikket rasler regeringen, KL og regionerne med konfliktsablerne. Hundredetusindevis af offentligt ansatte skal presses til at acceptere den såkaldte Moderniseringsstyrelses diktater.

Drømmescenariet er en konflikt som den der ramte lærerne i 2013, hvor regeringen med hele statens pengekasse i ryggen lockoutede lærerne. Den danske model blev afviklet, der var ikke forhandlinger, der var diktater som siden blev ophøjet til lov via et regeringsindgreb.

Afviklingen af velfærdsstaten foregår med udgangspunkt i et tankegods, hvor vi som borgere alene er at betragte som arbejdskraft og økonomisk grundlag for erhvervslivet.

Ønsket er en minimalstat, hvilket blandt andet sikres gennem den årlige to procents besparelse på den offentlige sektor, og nu forsøg på, at knuse de offentligt ansattes faglige organisationer.

På mange måder en situation der kan sammenlignes med den politik Thatcher brugte i England til at gennemtvinge minimalstaten der. Et af problemerne er, at de offentlige arbejdsgivere decideret tjener på at skabe en konflikt.

Den løn og andre udgifter der ellers skulle være afholdt bliver i kassen og kan siden bruges til alt muligt andet. Primært til at lukke huller i underfinansierede budgetter.

Enhedslisten i Sorø bakker op om de offentlige ansatte og dermed velfærdssamfundet. Vi er derfor med til at stille et forslag til byrådet i Sorø den 4. april om, at et eventuelt overskud fra en lockout skal blive på de områder hvor pengene er sparet. Alternativt er konflikten reelt endnu en nedskæring på områder der i forvejen er presset i bund.

Yderligere opfordrer Enhedslisten i Sorø til at skrive under på Borgerforslaget om, at eventuelle sparede konfliktpenge skal sendes tilbage til velfærden. Det kan gøres på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00598