Af Dan Kiving

IMG_0500I denne tid, hvor der sker mange ændringer både i vores egen verden, ude omkring og i mange forhold omkring os, er vi mange, der forsøger at holde fast på de gode traditioner. For Holbergcentrets Venneforening og for beboerne på Holbergcenteret og Rosenhuset er der mange traditioner i årets løb, som både beboerne, personalet, de pårørende og Venneforeningens medlemmer og frivillige glæder sig til. Nytårskuren er en af de traditionelle og festlige lejligheder, hvor vi mødes, og som vi alle ser frem tid.

Nytårkuren startede for en del år siden nærmest som en spøg, hvor personalet deltog som flot udklædte “dronninger” i bedste royal stil. I dag er Nytårskuren en eftermiddag i starten af januar, hvor beboerne og alle, der er tilknyttet Holbergcenteret inviteres og ønsker hinanden godt nytår. Det er et par festlige timer, hvor hverdagens spekulationer sættes på pause, og hvor Venneforeningens formand og enkelte af gæsterne har muligheden for at takke for det gamle år og anslår “tonen” og visionerne for det nye år med et “Godt Nytår!”.

I år, hvor Nytårskuren blev afholdt søndag den 10. januar, var vi så heldige at få besøg af både Sorøs borgmester, Gert Jørgensen, og Social og Sundhedsudvalgets formand, Lars Schmidt.

IMG_0514
Ann-Merete Ortmann

Ann-Merete Petersen Ortmann bød traditionen tro alle i Holbergcentrets fyldte café velkommen. Hendes “nytårstale” berørte naturligvis de alvorlige udfordringer, som hele det sociale område, ældreplejen og også Holbergcentret står overfor i disse sparetider.

Ann-Merete valgte at ønske for 2016, at det vil være muligt – også for Venneforeningen – at være med til at sprede glæde og smil blandt andet gennem det frivillige arbejde, som heldigvis flere og flere deltager i.

Og hun takkede for byrådets fremstrakte hånd i forbindelse med det store “haveprojekt”, hvor Venneforeningen ønsker at være med til at skabe et smukt og attraktivt samlingssted for beboere, pårørende og de beboere i nærheden af Holbergcentret, som kunne have lyst til at mødes i en moderne “gårdhave” på Centret. Ann-Merete sluttede sin nytårshilsen med en skål, og alle kvitterede med en stor applaus.

IMG_0505
Gert Jørgensen

Både borgmesteren og udvalgsformanden berørte i deres taler nogle af de samme emner som for eksempel de stramme økonomiske vilkår i Sorø Kommune. De nævnte begge glæden ved at kunne være med til at fejre indgangen til det nye år med beboere og pårørende på Holbergcentret. Og viljen til at støtte projekter, jo i sagens natur ikke med økonomiske midler, men med stor opbakning og bistand fra kommunens konsulenter, blev også nævnt i begge taler.

Det hyggelige samvær blev hele vejen igennem krydret med fællessang og pragtfuld musikalsk underholdning ved et af centrets husorkestre på henholdsvis harmonika og saxofon. Det var tydeligt at mærke, at den glade musik og sangene vækkede minder, og fik tankerne til at flyve tilbage til en helt anden tid. Og det er jo lige det, som vi har traditionerne til, nemlig til at fremkalde minder og glæde, og vi var mange, der med smil og fugtige øjenkroge musikalsk blev ført tilbage til en for længst svunden tid.

IMG_0519
Rosa (på harmonika) og John (på saxofon)

IMG_0535