Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø

På seneste byrådsmøde blev der igen iværksat en proces omkring en udsattestrategi for Sorø Kommune. Det er et forslag, der har haft en lang rejse, siden Enhedslisten fik vedtaget en fattigdomsstrategi i starten af 2018.

Siden har ideen været igennem flere behandlinger, og det er positivt, at hele Byrådet bakker op om Enhedslistens forslag, og har været med til at kvalificere det til at handle om udsatte, hvilket er betydeligt mere og andet end fattigdom.

I Enhedslisten arbejder vi nu på at få det multidimensionale element i udsathed med i strategien. Personer der er i en socialt udsat position, har i gennemsnit mere end 3 tunge sociale problematikker at arbejde med.

Det handler om for eksempel misbrug, psykiske lidelser, stress, traumer, omsorgssvigt, fysisk eller psykisk vold i hjemmet. I den økonomiske redegørelse, står der for eksempel igen, at der fortsat opleves et pres på området forsorgshjem og krisecentre og risikoen for hjemløshed.

Økonomisk fattigdom er et element for sig selv, der ikke kun rammer den enkelte voksne, men også eventuelle børn i familien. Den 7. januar udgav Arbejderbevægelsens erhvervsråd en analyse, der viser, at der efter flere års stigning i andelen af fattige, både voksne og børn, er sket en udjævning siden 2017.

Analysen viser, at Sorø Kommune ligger i den øverste halvdel af kommuner med flest fattige børn. Ifølge analysen vokser 380 børn svarende til 6,1 % af Sorø kommunes børn op i fattigdom.

Analysen viser også, at Sorø Kommune er blandt 6 kommuner, hvor fattigdommen er steget mest.

I denne sammenhæng, taler vi om relativ fattigdom, det vil sige en fattigdom, der medfører en tilværelse, der ligger langt fra det liv, som flertallet lever. Vi ved det påvirker børnenes trivsel i en negativ retning, når de ikke har mulighed for f.eks. at afholde fødselsdage, eller at der ikke er råd til at købe nødvendigt fodtøj eller vinterjakker til børnene.

En konsekvens kan være manglende, sociale og personlige netværk. Dette kan føre til ensomhed. Undersøgelser viser, at ca. 33 % af familierne, der er økonomisk fattige, kun sjældent eller aldrig ser familie eller venner, og ofte ikke har nogle, der kan træde til ved kriser.

Meget af det handler om grundlæggende større eller mindre mangel på samfundsmæssig formåen, altså at have kompetencerne til at forstå og indgå i det samfund, som vi har opbygget.

Derfor er det er efter Enhedslistens opfattelse afgørende for en udsattestrategis succes, at den tager et multidimensionalt udgangspunkt.

Del på sociale medier