Sorø Kommune og NCC indgår kæmpekontrakt om bedre veje

149 millioner kroner. Den største kontrakt i Sorø Kommunes historie skal sikre bedre veje i mange år frem. Sorø Kommune og NCC Roads har netop indgået en kontrakt om vedligeholdelse af vejene i kommunen. Det betyder at det i de kommende 15 år bliver NCC Roads som får fornøjelsen af at lappe huller og i øvrigt passe veje, cykelstier og rabatter i hele Sorø Kommune til glæde for både borgere og erhvervsliv.

– Vi er meget glade over nu omsider at få denne aftale på plads. Vejene har jo virkelig trængt til et løft i flere år, og nu er der lys for enden af tunnelen. Vi forventer at alle borgere kommer til at mærke et kvalitetsløft i form af færre huller i veje, cykelstier og asfalterede parkeringspladser, siger borgmester Ivan Hansen.

Vejvedligeholdelsen har i flere år haltet bagefter, og NCC Roads overtager vedligeholdelsesopgaven med et betydeligt efterslæb som skal indhentes i løbet af de første tre år af kontraktperioden.

Det er aftalt, at der i løbet af de næste tre år skal gennemføres vedligeholdelsesarbejder for omkring 80 mio. kroner.

Smil til din vejmand
Det betyder også at der i de kommende år vil være mere vejarbejde end vi er vant til.

– Jeg kan kun opfordre alle til at være imødekommende og hensynsfulde over for de mennesker som udfører vejarbejdet. Vi glæder os alle sammen til at få nogle bedre veje, så lad os huske at være tålmodige og fleksible når der er vejarbejde lige netop der hvor vi skal køre. Det er til vores fælles bedste, siger Ivan Hansen.

Det er kommunens vurdering at ca. 80 procent af kommunens vejnet vil få ny belægning i løbet af de 15 år som kontraktperioden varer.

Bedre vilkår for erhvervslivet
Også for kommunens mange virksomheder er det godt nyt. Erhvervslivet har gennem flere år peget på infrastrukturen og især vejenes kvalitet som et område der skal løftes hvis kommunen vil være mere attraktiv som erhvervskommune.

Dorte Reenberg, salgsassistent i virksomheden L.C. Lauritzen A/S som ligger i erhvervsområdet Pedersborg Nord, glæder sig til et kvalitetsløft på vejene.

– Vejen herude er storslem. Den blev lappet i efteråret, men nu har det været frost, og så er den gal igen. Vi har meget tung trafik fordi der kører lastbiler både til Hørkram, Multiline og til os selv. Dels larmer det som et godstog når lastbilerne brager ned i de mange huller på vejen, og dels er det heller ikke helt ufarligt fordi personbilerne bliver nødt til at køre slalom rundt om de dybe huller. Så vi glæder os meget til at det bliver bedre.

Esben Sørensen, økonomichef i stålvirksomheden Chris Jensen i Stenmagle, ser også frem til en bedre vejstandard.
– For os er det afgørende at vejene er i orden. Vi ligger ikke lige på alfarvej, men vi er glade for vores beliggenhed og vil gerne blive her. Forudsat altså at både kunder og leverandører har let ved at komme til virksomheden.

At virksomhederne i første omgang kan se frem til nogle år med mere vejarbejde, tager de i stiv arm.

– Det skal være skidt, før det kan blive godt, siger Esben Sørensen.

Investeringer frem for lappeløsninger
I NCC Roads ser man frem til at gå i gang med arbejdet i Sorø Kommune som vil få stor gavn af NCC’s incitament til at investere langsigtet i kommunens infrastruktur.

– Den lange tidshorisont giver ro og økonomi til at få lagt store mængder asfalt og overfladebelægning ud frem for at skulle lappe huller, fordi man kun kan se et par år frem og har få midler. Med funktionskontrakten får Sorø på sigt markant lavere årlige vedligeholdelsesomkostninger, fortæller underdirektør i NCC Roads Jens-Kristian Damsgaard.

Funktionskontrakten giver samtidig mulighed for en miljøvenlig udvikling der kommer hele samfundet til gavn:

– Kontrakten giver albuerum til at eksperimentere og teste nye grønne produkter. Risikoen ligger hos os som entreprenør, for hvis det ikke virker tilfredsstillende, er det vores hovedpine at lave det om, så vi opfylder kontrakten med Sorø Kommune. Men i disse tider hvor genbrugstanken og miljøbevidstheden er i højsædet er det et ’must’ at produktudvikle – her er funktionskontrakterne en legeplads under kontrollerede forhold, forklarer Jens-Kristian Damsgaard.

Jens-Kristian Damsgaard NCC og Ivan Hansen Sorø Kommune
Jens-Kristian Damsgaard NCC og Ivan Hansen Sorø Kommune
Jens-Kristian Damsgaard NCC, Ivan Hansen og Jan Lysgaard Thomsen, Sorø Kommune, Jesper Larsen NCC
Jens-Kristian Damsgaard NCC, Ivan Hansen og Jan Lysgaard Thomsen, Sorø Kommune, Jesper Larsen NCC
NCC besigtiger hullet vej
NCC besigtiger hullet vej
NCC Sorø Kommune og Vejdirektoratet
NCC Sorø Kommune og Vejdirektoratet