University College Sjælland og Svanevig Hospice indleder nu et nyt samarbejde med det formål at skabe en bedre indsats inden for blandt andet smertelindring og behandling af palliative patienter i især den sydlige del af regionen. Første konkrete aktivitet er en temadag på Svanevig Hospice.
svanevig

De kliniske eksperter fra Svanevig Hospice på Lolland er kendte for deres behandlingsmetoder og store viden inden for den palliative sektor. En viden som er efterspurgt, og som mange flere behandlere i Region Sjælland kan have nytte af. Derfor har University College Sjælland nu indledt et samarbejde med Svanevig Hospice om levering af ekspertise til undervisning, videreuddannelse og seminarer til den del af sundhedssektoren, som UCSJ henvender sig til – typisk sygeplejersker og fysioterapeuter, men også andre fagprofessionelle, der kommer i kontakt med patienterne og deres pårørende.

Samarbejdet indledes konkret med en temadag den 18. november, som UCSJ og Svanevig benytter til at give sundhedsprofessionelle i region og kommuner et indblik i den nyeste behandling og pleje indenfor det palliative felt.

Senere – fra 2016 – er det planen at udbyde et palliativt valgmodul som en del af diplomuddannelserne hos UCSJ, der er målrettet sygeplejersker og andre, der har en mellemlang videregående uddannelse.

Helen Frost, der er lektor på det sundhedsfaglige fagområde i Center for Videreuddannelse hos UCSJ glæder sig over, at et samarbejde nu er kommet i stand:
– Vi oplever især i kommunerne et meget stort behov for kompetenceudvikling inden for det palliative fagområde, så vi forventer, at samarbejdet kommer til at få stor betydning for vores udbud i især den sydlige del af regionen, hvor eksperter med lokal forankring har stor betydning, siger Helen Frost.

Anerkendt institution
Svanevig på Lolland er det eneste hospice i den sydlige del af regionen. Det har en kapacitet på 12-16 patienter ad gangen og er dermed et mellemstort dansk hospice. Siden åbningen for seks år siden har institutionen opnået stor ekspertise indenfor sit felt. Hospicechef Birgitte Bülow glæder sig derfor over, at hospicets viden kan gøre gavn andre steder i regionen:

– Foreløbig er det mest konkrete i samarbejdet vores temadag, som sagtens kan tænkes fulgt op af andre aktiviteter. Vi vil i hvert tilfælde gerne dele ud af vores viden og dermed være med til at løfte behandlingen i regionen, siger hun.

Helen Frost regner med, at området vil få større betydning i de kommende år.
– Befolkningen bliver jo ældre, og behandlingsmulighederne bliver samtidig mere omfattende, så der er et voksende behov for personale med viden inden for det her felt.

Om temadagen
Foregår den 18. november og indeholder en række faglige oplæg om symptomlindring, oplæg om Svanevig Hospice, oplæg om tværfaglighed og sygepleje og meget andet.