Fra 1. august 2017 ændrer University College Sjælland navn til Professionshøjskolen Absalon. Det nye navn skal – sammen med en ny visuel identitet – bidrage til at skabe en skarpere profil og større genkendelighed. Navnet er inspireret af biskop Absalon, der har en helt central rolle i den danske og sjællandske historie.

Visionær, men også jordnær og handlekraftig. En veluddannet og markant samfundsfornyer – grundfæstet i stærke traditioner. Det er nogle af de personlige egenskaber, som borgerne fra midten af 1100-tallet kunne kende biskop Absalon på. Absalon var sjællænder, og væsentlige aftryk fra ham og hans familie er stadig til stede i regionen. Han skabte udvikling og fremgang lokalt, men i den grad også nationalt.

Nyt image og logo
Det nye navn har været undervejs siden sommeren 2016, hvor bestyrelsen iværksatte en proces, der sammen med ledelse og medarbejdere og studerende skulle fastlægge de værdier, som UCSJ vil kendes på.

– Vi har samlet input fra medarbejdere og studerende, i inden vi har undersøgt konkrete muligheder for et godt navn. Her blev det blandt andet tydeligt, at vi har en stærk regional identitet, som er vigtig at få med i det nye navn. Da Absalon kom i spil, var jeg sikker på, at vi ramte rigtigt, fordi Absalon og hans slægt hørte til i det, der i dag er Region Sjælland. Samtidig var han veluddannet, visionær og arbejdede dedikeret for udviklingen af Danmark, siger Camilla Wang, der ser flere gode grunde til at skifte navn.

– Det nuværende navn findes i tre versioner: UCSJ, UC Sjælland og University College Sjælland. Det skaber ofte forvirring om, hvad vi egentlig hedder, og ingen af navnene er særligt mundrette. Nu kalder vi os det, vi er – en professionshøjskole – sammen med et kendt og genkendeligt navn med stærke forbindelser til vores regionale forankring. Der sættes nu gang i at indarbejde det nye navn, logo og grafiske udtryk.

– For ikke at skabe forvirring henover foråret, hvor de nye studerende søger optagelse på vores uddannelser, har vi valgt at fastholde det nuværende navn, indtil optaget for 2017 er gennemført, siger Camilla Wang. De kommende studerende skal således søge ind på University College Sjælland, men vil opleve, at navnet skifter til Professionshøjskolen Absalon, når de begynder på deres studie.

Håber på god modtagelse
Bestyrelsesformand Hans Stige er overbevist om, at både ansatte, studerende og alle andre vil tage godt imod det nye navn:

– Absalon har jo i sagens natur et godt navn, så der er som udgangspunkt god grund til at være stolt over at arbejde og studere et sted med navnet Professionshøjskolen Absalon. Vi vil fortsætte med at være lige så visionære og ambitiøse som Absalon, så lige nu kan vi næsten ikke vente med at komme igennem foråret og sommeren, så vi kan få taget navnet og den nye identitet endeligt i brug.

Samfundsopbygger og akademiker
Som kongelig rådgiver har Absalon siden midten af 1100-tallet haft meget stor indflydelse på udviklingen af Danmark. Han var i øvrigt en af de ganske få danskere, der på den tid fik en akademisk uddannelse. I Paris studerede han filosofi, latin og teologi, inden han som 30-årig blev biskop i Roskilde. I dag er han også kendt som en visionær formidler, idet han bad klerken Saxo skrive Danmarkshistorien frem til 1185 i værket Gesta Danorum, som har haft afgørende betydning for nutidens historikere.

Der er derfor mange gode grunde til, at University College Sjælland har valgt at tage navn efter Absalon, fortæller bestyrelsesformand i University College Hans Stige:

– Når man læser historien om Absalon er det tydeligt, at man ikke kan finde et bedre forbillede. Han var jo på alle måder en visionær og veluddannet mand, der forstod at skabe resultater, siger bestyrelsesformanden, der også peger på, at Absalon også har vist stort personligt mod – blandt andet ved personligt at drage ud som hærfører og besejre venderne, der ellers var en stor plage langs de sjællandske kyster.