Rotary Sorø har det forgangne år været særdeles aktive i forhold til at samle penge ind til indkøb af vaccine til arbejdet med at udrydde Polio/Børnelammelse over hele verden.

Samarbejdet i vores klub er præget af en karakteristisk bidragskultur. Hvert enkelt klubmedlem bidrager med det, som vedkommende kan stå inde for. Og vi bidrager på den måde alle med noget forskelligt, som det har vist sig, der kommer en god og dynamisk helhed ud af.

Vi er meget forskellige som enkeltpersoner i Rotary Sorø. Det er netop dette, der er vores styrke, da der samtidig er plads til og rummelighed overfor alle disse forskelligheder. Vi har med dette som baggrund afholdt flere forskellige arrangementer. Vi har afholdt Speednetworking, Koncert i Sorø Klosterkirke med Francesco Attesti, foredrag med Monica Krogh-Meyer og Bendt Bendtsen, Rappelling, Vinauktion, Lotteri, og enkelte klubmedlemmer har givet kontante bidrag fra deres virksomheder.

Alle disse arrangementer har resulteret i, at vi i dag kan overdrage 100.000 kr. til End Polio Now.

Derudover har vi deltaget i Landsindsamlingen sidste år, hvor der fra Rotary i Sorø blev indsamlet næsten 8.000 kr. – disse er allerede afleveret til End Polio Now.

Vi har således i Sorø Rotary samlet midler ind til, at mere end 30.000 børn kan blive vaccineret mod Polio. De indsamlede midler går ubeskåret til indkøb af vaccine og transport af denne, da det er frivillige Rotarianere fra hele verden, der forestår vaccinationerne i de forskellige lande i samarbejde med WHO og UNICEF. Rotarianerne rejser ud for egen regning – afholder selv udgifterne til rejse, ophold og forplejning under arbejdet.

Fakta om End Polio Now
Der arbejdes med vaccinationer i de fire lande, der stadig har epidemier – Nigeria, Indien, Pakistan, Afghanistan. Derudover vaccineres i en række lande, hvor der forekommer enkelte udbrud af sygdommen – f.eks. Kenya, Tajikistan (ligger tæt på Europa) , Angola, Den Demokratiske republik Congo, Centralasien, Kaukasus.

Rotary har arbejdet på at udrydde Polio siden 1985 i samarbejde med WHO og UNICEF. Dengang var der 350.000 nye tilfælde af sygdommen hvert år i 125 forskellige lande. Rotary har siden 1985 indsamlet 800 millioner US dollar – derudover har en række landes regeringer støttet, ligesom Bill og Melinda Gates Foundation har ydet store bidrag.

Polio er en uhyggelig smitsom sygdom – en virusinfektion der angriber nervecellerne i Centralnervesystemet og lammer musklerne og medfører kroniske lammelser. Hos nogle er det hjertet, der bliver lammet, hvilket medfører døden. I Danmark havde vi de sidste tilfælde af sygdommen i 1976. I midten af 1950`erne havde vi en epidemi, hvor mere end 300 mennesker døde af sygdommen – overvejende børn. Flere tusinde personer blev ramt af sygdommen og fik kroniske lammelser.  I Danmark vaccinerer vi stadig forebyggende mod sygdommen.

100.000 kr. fra Sorø Rotary til End Polio Now modtages af Distrikts Guvernør Flemming Pultz Egholm ved en højtidelighed på Ankerhus tirsdag den 14. februar 2012.