Det er første gang, Sorø Kommune bruger facebook i forbindelse med politisk høringsproces. Men at dømme ud fra de foreløbige erfaringer fra Vision 2018-kampagnen, som er i fuld gang, så bliver det næppe sidste gang, kommunen vælger at bruge de sociale medier til at få borgerne i tale.

For debatlysten er stor – og borgernes indlæg spænder over alt fra likes til deling af fotos og konkrete forslag til, hvad politikerne bør prioritere i fremtiden.

Borgmester Gert Jørgensen siger: – Det er meget positivt at se, at så mange deltager i debatten på facebook. Vi kan se, at vi når ud til en masse mennesker, som måske ikke ville deltage i et traditionelt borgermøde – så for os i byrådet betyder det, at vi får et langt bredere input, når vi skal behandle visionen og udviklings- og planstrategien i byrådet.

– Det siger også noget om, at de temaer, vi arbejder med i Vision 2018 og i udviklings- og planstrategien er temaer, som siger folk noget. Det er emner, man kan forholde sig til – og som man har en mening om. Jeg synes det er dejligt, at så mange borgere kommer til orde i debatten, siger Gert Jørgensen.

Vær med i debatten
Vision 2018 er i høring frem til 16. september – og facebookdebatten løber lige så længe. Hver uge bliver et tema fra visionen taget op til debat, og borgerne byder ind med synspunkter, kommentarer og billeder.
Alle borgernes input på facebook bliver sammen med de øvrige input fra høringsfasen taget med i byrådets behandling og endelige vedtagelse af visionen og strategien til november.

Lodtrækning og præmier
Vær med i debatten på facebook.com/soroekommune. Hver uge frem til 16. september trækker vi lod om familievenlige præmier blandt alle som har deltaget i debatten om Vision 2018 i den forløbne uge.

facebook debat
Et bidrag til debatten