Folkemøder, verdensmål, klimaindsats og børnekultur. Det er nogle af de ting, Sorø Kommunes Vision 2022 har ført med sig.

På sit sidste møde den 22. december gjorde den afgående kommunalbestyrelse status over tre års arbejde med Vision 2022.

Visionen har udgjort et pejlemærke for Sorø Kommunes arbejde, siden den blev vedtaget i 2018, hvor den som noget nyt tog afsæt i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig fremtid.

Arbejdet for at virkeliggøre visionen har blandt meget andet ført til en markant styrket klimaindsats gennem DK2020-samarbejdet og en styrket børnekulturindsats gennem blandt andet projektet Kulturkaptajner. Jobcentrets partnerskab med Handicaprådet og skolevirksomhedssamarbejdet er andre eksempler på, hvordan der er arbejdet tværgående med at fremme sundhed, trivsel, arbejde og uddannelse for alle.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Da jeg hørte statsministerens nytårstale den 1. januar, hæftede jeg mig ved, at nogle af de ting, hun fremhæver som særligt vigtige, netop er noget af det, vi i Sorø Kommune er godt i gang med i kraft af vores vision. Hele klimaindsatsen, som vi nu styrker yderligere med et § 17-udvalg. Og behovet for at arbejde på tværs om mindre bureaukratiske løsninger og større frihed for borgeren, som vi netop har gjort med etableringen af Kompasset. Vi oplever her i Sorø Kommune, at det har været de helt rigtige steder at sætte ind. Det er godt set af statsministeren.

Verdensmålene åbner muligheder
Samspillet med andre aktører har været et omdrejningspunkt i Vision 2022. Mange virksomheder og foreninger har taget verdensmålene til sig og set et potentiale i at være en del af en global udvikling.

Et eksempel er Sorø Kunstmuseum, som har adopteret verdensmål nr. 5 Ligestilling, og som netop har modtaget 600.000 fra Hermod Lannungs Museumsfond til at fremme bedre kønsbalance i museets samling. Et andet eksempel er Hørkram, som har styrket sin klima- og miljøprofil markant gennem de senere år og blandt andet er pionér inden for el-lastbiler.

Et godt afsæt
Senere på foråret tager den nyvalgte kommunalbestyrelse tager fat på at formulere sin vision for Sorø Kommune. Her udgør de seneste års arbejde med Vision 2022 et godt afsæt og en velfungerende ramme for det kommende arbejde, og den afgående kommunalbestyrelse har da også ved flere lejligheder opfordret deres efterfølgere til at fortsætte ud ad de spor, som er lagt med Vision 2022 og verdensmålene.

Fakta
Vision 2022 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i november 2018 og har i de forløbne tre år udgjort et pejlemærke for kommunens arbejde.

Som noget nyt tog Vision 2022 afsæt i FN’s 17 verdensmål, som tilbage i 2018 var relativt ukendte, men som over de senere år er blevet et centralt omdrejningspunkt for organisationer, virksomheder og kommuner.

Sorø Kommunes kommunalbestyrelse (2018-2021) på visionsseminar den 7. maj 2021 på Comwell Sorø. Foto:
Signe Foersom/Sorø Kommune