I uge 20 afholder Sorø Kommune en Sundheds og Trivselsuge i samarbejde med DGI-partnerskabet ‘Sammen om mere bevægelse’, Sorø Erhverv og Sorø Erhvervsudviklingsråd. Der vil blive afholdt forskellige aktiviteter i løbet af ugen, som man som borger kan deltage i.

Derudover opfordres alle – borgere, foreninger og virksomheder – til selv at planlægge trivselsfremmende aktiviteter i løbet ugen.

”Der findes masser af tilbud, foreninger og fællesskaber rundt omkring i Sorø Kommune, som bidrager til et godt liv med sundhed og trivsel. Disse tiltag vil vi gerne gøre mere synlige i Sorø Kommune, så endnu flere kan få glæde af dem – det skal Sorø Kommunes Sundheds- og Trivselsuge bidrage til,” siger Sebastian Bruun Søndergaard, projektleder af DGI-partnerskabet Sammen om mere bevægelse.

Invitation til foreninger
Sorø Kommune inviterer derfor alle foreninger til at byde ind med aktiviteter til det fælles katalog.

”Hvis man som forening har lyst til at være med, er Sundheds- og Trivselsugen en fantastisk mulighed for at invitere ikke-medlemmer inden for og vise lidt af, hvad man som forening har at byde på. Fra kommunens side hjælper vi med at synliggøre aktiviteterne. Så giv os en melding på trivselsuge@soroe.dk, hvis din forening har lyst til at være med,” siger Sebastian Bruun Søndergaard.

Også borgergrupper, lokalråd eller enkeltpersoner, som har lyst til at stå for et arrangement, er velkomne til at byde ind med sundheds- og trivselsfremmende arrangementer. Arrangementerne vil kunne ses på kommunens hjemmeside: Sundheds- og Trivselsuge i Sorø Kommune (soroe.dk)

Sorø Erhverv opfordrer i samme uge de lokale virksomheder til at planlægge trivselsarrangementer for medarbejderne.

Trivselsugen 2021, foto: Sorø Kommune