Sorø Kommune søger borgere, der er interesserede i at virke som nævninger og domsmænd i straffesager.

juraI visse straffesager bruger man nævninger og domsmænd – såkaldte lægdommere – sammen med de juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Når der skal findes nævninger og domsmænd til at virke i en sag, bliver de udtaget af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på de grundlister, som kommunernes grundlisteudvalg har udarbejdet og indsendt til landsretten.

Derfor er det vigtigt, at kommunens grundliste rummer et antal egnede borgere, der udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af kommunens befolkning.

Vil du på grundlisten?
Sorø Kommunes grundlisteudvalg opfordrer nu alle, der er interesserede i at komme på grundlisten, til at henvende sig til grundlisteudvalget.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. For at komme på grundlisten skal man være dansk statsborger.

Alle interesserede opfordres til at kontakte grundlisteudvalget, men alle interesserede kan ikke være sikre på at komme på grundlisten.

Hvis du er interesseret i at komme på grundlisten, kan du kontakte jurist Janus Tarp på jata@soroe.dk eller på telefon 5787 6213 senest den 20. marts.

Se mere på http://soroe.dk/politik/domsmaend-og-naevninge