Har du en idé til, hvordan kommunen, borgere, frivillige og foreningsfællesskaber kan bidrage fælles til indsatsen? Alle er velkomne til workshoppen i Sorø Hallen (mødelokale 2) den 23. november kl. 19-21. Af hensyn til forplejning bedes du tilmeld dig ved at skrive til: sesp@soroe.dk

Hvad handler workshoppen om?

Sorø Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland har indgået en partnerskabsaftale med navnet “Sammen om mere bevægelse”. Målet er, at 1000 borgere i Sorø Kommune bliver mere fysisk aktive i 2023 – heraf minimum 700 flere aktive i foreningsfællesskaber.

Aftalen har tre temaer:

Tema 1: Børn og unges bevægelsesglæde og trivsel
Tema 2: Brobygning for socialt udsatte og sårbare borgere
Tema 3: Aktive seniorer
Derudover vil der være fokus på at bruge naturen til aktivitet.

På workshoppen ønskes input til, hvordan vi opnår målene om at få flere i bevægelse i Sorø Kommune. For der er mange, der kan spille en rolle: både kommunen, borgere i alle aldre, frivillige, foreninger og organisationer.

Foto: ABW