Har du en idé til, hvordan kommunen, borgere, frivillige og foreningsfællesskaber kan bidrage til at skabe mere bevægelse for børn og unge, voksne og ældre i Sorø Kommune? Så kom med til workshop med DGI og Sorø Kommune den 23. november.

Foreninger, frivillige og andre med gode ideer inviteres til at deltage i en workshop med DGI og Sorø Kommune. Workshoppen er første skridt i arbejdet med den nye partnerskabsaftale, som netop er indgået mellem kommunen og DGI.

Projektleder Sebastian Bruun Søndergaard siger:

”På workshoppen vil vi gerne have input til, hvordan vi får mere bevægelse ind i hverdagen for både børn og unge, seniorer og sårbare borgere. Bevægelse er afgørende for, at man har det godt og trives, og det er en super vigtig opgave, vi kun kan løse i fællesskab. Der findes fantastisk gode kræfter i det lokale frivillig- og foreningsliv, og jeg håber, at mange vil deltage i workshoppen.”

Hvornår og hvor
Workshoppen foregår tirsdag 23. november kl. 19-21 i Sorø Hallen (mødelokale 2), Ringstedvej 20, 4180 Sorø. Af hensyn til forplejning, skal man tilmelde sig til Sebastian Bruun Søndergaard på sesp@soroe.dk.

Om partnerskabsaftalen Sammen om mere bevægelse
Sorø Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland har indgået en partnerskabsaftale under overskriften “Sammen om mere bevægelse”. Målet er, at 1000 borgere i Sorø Kommune bliver mere fysisk aktive i 2023 – heraf minimum 700 flere aktive i foreningsfællesskaber. Partnerskabsaftalen omfatter tre temaer: Børn og unges bevægelsesglæde og trivsel, Brobygning for socialt udsatte og sårbare borgere samt Aktive seniorer.

Derudover vil der være fokus på at bruge naturen til aktivitet. Læs mere på www.soroe.dk/sammen-om-mere-bevægelse

Foto: ABW