For at skabe større tryghed for brugerne i hallerne bliver der nu opsat videoovervågning i alle hallerne i gangarealer og indgange til hallerne. Det oplyser Sorø Kommune.

Formålet med overvågningen er:

  • At minimere bygningsbeskadigelser, indbrud og brugstyveri
  • At bidrage til efterforskning ved indbrud, tyveri og hærværk
  • At kunne rejse erstatningskrav

Formålet må aldrig være at overvåge personale eller personer, men derimod kriminelle handlinger. Ved skader tilbydes Politiet en kopi af videoen – men kun det klip, hvor selve den kriminelle handling foregår. Kun ved kriminelle handlinger må klip gennemses og videregives til Politiet. Alle data slettes tidligst efter 21 dage og senest inden 30 dage. Det vil kun være den serviceansvarlige for hallen samt en medarbejder fra SSP og lederen, der må gennemse optagelsen.

video-overvågning